Wystawa Polscy Fizycy dla Nauki Światowej w Senacie RP

W ramach obchodów Stulecia Polskiego Twarzystwa Fizycznego  oraz Roku Fizyki w Polsce, ustanowionego przez Senat RP uchwałą, podjętą w 2019 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra, 28 października 2020 r. w Senacie RP została otwarta Wystawa Polscy Fizycy dla Nauki Światowej.  

 W otwarciu wystawy wzięli udział Marszałek Senatu RP prof.Tomasz Grodzki, prof. Kazimierz Wiatr, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Leszek Sirko,  senatorowie oraz członkowie PTF.

Prof. Leszek Sirko krótko omówił działalność Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaś  prof.  Andrzej Wysmołek, Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTF, przedstawił sylwetki najznamienitszych polskich fizyków, tworzących podwaliny fizyki przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz fizyków współczesnych i ich największe sukcesy.   

Zdjęcia z otwarcia Wystawy zobaczyć można na stronie Senatu,  zaś plakaty na  stronie 100lat.ptf.net.pl.