XLVI Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich i obchody Roku Fizyki w Senacie RP

Szanowni Państwo,

Dziękuję bardzo za uczestnictwo w 46 Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich zorganizowanym 16 - 18 października 2020 r. z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Pierwszy dzień Zjazdu bardzo dobitnie przedstawił rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego na tle wybitnych osiągnięć polskich fizyków, które stały się podstawą ogólnoświatowego dziedzictwa naukowego. W drugim dniu Zjazdu zapoznaliśmy się z aktualnymi osiągnięciami polskich fizyków. Są one imponujące i dotyczą całego spektrum prowadzonych w świecie badań fizycznych. Dzień trzeci Zjazdu dotyczył dydaktyki fizyki. I był to najbardziej optymistyczny dzień Zjazdu. Olbrzymie zaangażowanie nauczycieli fizyki w doskonalenie swoich umiejętności oraz ich głęboka wiedza gwarantują, że już niedługo pojawi się kolejne pokolenie wybitnych polskich fizyków.

Zjazd odbił się szerokim echem w Polsce i zagranicą. Na ręce Prezesa PTF życzenia dla polskiego środowiska fizycznego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego zostały przekazane przez prezydentów europejskich i pozaeuropejskich towarzystw fizycznych oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Zostaną one zamieszczone na stronie PTF. Powodzenie Zjazdu możliwe było dzięki pełnej poświecenia pracy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, za która składam serdeczne podziękowania.

Zapraszam do odwiedzenia strony 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków gdzie są już dostępne materiały ze Zjazdu

Nie jest to koniec wydarzeń celebrujących 100-lecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W ramach obchodów Rok 2020 – Rokiem Fizyki, serdecznie zapraszam na wystawę i konferencję w Senacie RP. Program konferencji i informacja o wystawie są załączone poniżej. Ze względu na pandemię koronawirusa, podobnie jak 46 Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich, zostaną one zorganizowane w formie hybrydowej.

Serdecznie pozdrawiam,

Leszek Sirko

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego

.

ZAPROSZENIE

.

 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP 

oraz 

Polskie Towarzystwo Fizyczne 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję 

Stulecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego – Rok 2020 Rokiem Fizyki 

Transmisję online z konferencji można zobaczyć na stronie www.senat.gov.pl 

30 października 2020 r. o godzinie 11:00

oraz na wystawę 

Polscy Fizycy dla Nauki Światowej 

Otwarcie 28 października 2020 r., godzina 12:00

Transmisję online z otwarcia wystawy można zobaczyć na stronie www.senat.gov.pl 

 PROGRAM KONFERENCJI

11.00 Otwarcie konferencji 

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki 

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu prof. Kazimierz Wiatr 

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Leszek Sirko 

11.15 Rola Polskiego Towarzystwa Fizycznego w rozwoju i popularyzacji fizyki 

prof. Leszek Sirko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

11.45 Historia i obserwacja fal grawitacyjnych 

prof. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 

12.15 Fizyczne wyzwania w nanoskali-spintronika i materia topologiczna 

prof. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN 

13.45 Przerwa 

14.15 Fizyczne wyzwania w makroskali – globalne ocieplenie 

prof. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki UW 

14.45 Od fizyki do medycyny 

prof. Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

15.15 zakończenie konferencji, podsumowanie