Lista kontaktowa

Nazwisko Imię Stanowisko Telefon stacjonarny E-mail
Rzaca-Urban Tersa Prezes PTF 48 22 5532723 prezes@ptf.net.pl
Kowalski Bogdan Sekretarz Generalny PTF 48 22 5532723 sekretarz@ptf.net.pl
Grabski Jan Skarbnik PTF 48 22 5532723 skarbnik@ptf.net.pl
Hasior Anna Kierownik Sekretariatu 48 22 5532723 biuro@ptf.net.pl