Komitet Honorowy

Komitet Honorowy Obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego

prof. Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

prof. Jerzy Błażejowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego

prof. Jerzy Duszyński 
Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Janusz Jurczak
Przewodniczący Komitetu Chemii PAN

prof. Franciszek Krok
Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN

prof. Stanisław Michałowski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Marcin Pałys
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

prof. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. Leszek Zasztowt
przewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

prof. Igor Anisimov
Prezydent Ukraińskiego Towarzystwa Fizycznego