Komitet Obchodów RMS

Zarząd Główny PTF powołuje Komitet Obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego w składzie:

 1. prof. dr hab. Tadeusz Balcerzak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ),
 2. prof. dr hab. Bogdan Cichocki (Wydział Fizyki UW),
 3. prof. dr hab. Dariusz Chruściński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK),
 4. prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ),
 5. prof. dr hab. Marek Jeżabek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN),
 6. dr hab. Janusz Jędrzejewski (Wydział Fizyki i Astronomii UWr.),
 7. prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) - przewodniczący,
 8. prof. dr. hab. Stanisław Kryszewski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG),
 9. prof. dr hab. Wojciech Łużny (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH),
 10. prof. dr hab. Jan Misiewicz (Instytut Fizyki PWr.),
 11. prof. dr hab. Adam Patkowski (Wydział Fizyki i Astronomii UAM),
 12. prof. dr hab. Jarosław Piasecki (Wydział Fizyki UW),
 13. prof. dr hab. Andrzej Trautman (Komitet Fizyki PAN),
 14. prof. dr hab. Karol I. Wysokiński (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS),
 15. prof. dr hab. Jakub Zakrzewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ),
 16. prof. dr. hab. Jerzy Łuczka (Instytut Fizyki UŚ).

Protokół I posiedzenia Komitetu Obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego odbytego 30 stycznia 2016 r. w Warszawie (16,1 KB)


Notatka z II posiedzenia Komitetu Obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego (19,5 KB)