Roczniki 1980-1989

Spis treści:

 1. Tom 31, rocznik 1980
  • Zeszyt 1
   1. A. Sym - Solitony (str. 3)
   2. J. M. Baranowski - Relaksacja sieci w przejściach optycznych w zlokalizowanych domieszkach metali przejściowych w półprzewodnikach (str. 19)
   3. J. Zakrzewski - Leptony i kwarki: czyżby koniec drogi? (str. 33)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. A. Hrynkiewicz - Fizyka w Uniwersytecie Wileńskim - w czterechsetną rocznicę założenia tego Uniwersytetu (str. 65)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. J. Słaby - Hologramy tęczowe (str. 71)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. M. Pluta - Konferencja optyczna w Bad Harzburg (str. 79)
   10. J. Dąbrowski - Konferencje o siłach jądrowych i materii jądrowej w Bad Honnef (str. 83)
   11. RECENZJE
   12. K. N. Muchin - Doświadczalna fizyka jądrowa. 1. Fizyka jądra atomowego (P. Decowski) (str. 85)
   13. A. Hennel, W. Szuszkiewicz - Zadania i problemy z fizyki (M. Krawczyk) (str. 86)
   14. W. S. Władimirow, W. P. Michajłow, A. A. Waszarin, H. H. Karimowa, J. W. Sidorow, M. I. Szabunin - Zbiór zadań z metod matematycznych fizyki (K. Makowski) (str. 87)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. Z. W. Gortel, J. Szymański, L. Świerkowski - Stany rezonansowe w polu magnetycznym (str. 103)
   2. A. A. Penzias - O pochodzeniu pierwiastków (tłum. L. Szymanowski) (str. 117)
   3. RÓŻNE
   4. J. Pniewski - V. F. Weisskopf - Laureat Medalu im. Mariana Smoluchowskiego (1977) (Przemówienie) (str. 133)
   5. P. Zieliński - V. F. Weisskopf, fizyk-humanista (str. 135)
   6. L. Natanson - Komunikat Komisji Nazewnictwa (str. 141)
   7. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   8. L. Infeld - W służbie Fizyki (str. 143)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. L. Anioła-Jędrzejek, A. Łowicki, A. Filipowicz, Z. Tarnawski, H. Białek - Pokazy dydaktyczne zjawisk ilustrujących nadciekłość i nadprzewodnictwo (str. 151)
   11. NOWOŚCI NAUKOWE
   12. J. Kotarski - Metoda rotacji spinu mionowego (str. 159)
   13. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   14. A. Wojtasiewicz - UWIS - Separator Izotopów Uniwersytetu Warszawskiego (str. 169)
   15. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   16. H. Męczyńska - XXVI Zjazd Fizyków Polskich w Toruniu (str. 177)
   17. B. Hilczer - IV Europejska Konferencja Fizyki Ferroelektryków w Portoroż (str. 178)
   18. H. Rzewuski - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Radiacyjnej Półprzewodników i Materiałów Pokrewnych w Tbilisi (str. 179)
   19. A. Graja - Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne-79" w Błażejówku k. Poznania (str. 180)
   20. N. Piślewski - Czwarte Specjalistyczne Kolokwium AMPERE w Lipsku (str. 181)
   21. H. Wrembel - Czechosłowacka Konferencja spektrometrii absorpcyjnej i płomieniowej (str. 182)
   22. RECENZJE
   23. L. Oster - Astronomia współczesna (J. Stodółkiewicz) (str. 185)
   24. W. T. Cathey - Optyczne przetwarzanie informacji i holografia (M. Pluta) (str. 187)
   25. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. M. A. Herman - Współczesne lasery heterozłączowe (str. 207)
   2. RÓŻNE
   3. D. Mączka, A. Latuszyński, J. Pomorski - 15 lat elektromagnetycznej separacji izotopów w Zakładzie Fizyki Jądrowej IF UMCS (str. 229)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. H. Cofta - Szczepan Szczeniowski (1898-1979) (str. 253)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. H. Szydłowski - Niepewności i błędy pomiarowe (str. 261)
   8. NOWOŚCI NAUKOWE
   9. R. Gokieli, A. Ziemiński - Fizyka cząstek elementarnych w 1979 roku (str. 269)
   10. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   11. W. J. Willis - Wielkie spektrometry (tłum. B. Badełek) (str. 299)
   12. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   13. J. Bartke - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii i Struktury Jądra w Vancouver (str. 297)
   14. M. Kuś, M. Lewenstein - Międzynarodowa Szkoła Solitonowa w Jadwisinie (str. 298)
   15. W. Wacławek - III Seminarium Naukowe Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (str. 300)
   16. RECENZJE
   17. J. R. Meyer-Arendt - Wstęp do optyki (S. Kielich) (str. 303)
   18. P. Wilkes - Fizyka ciała stałego dla metaloznawców (S. Gorczyca, M. Dollar) (str. 305)
   19. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. M. F. Pazdur - Radiowęgiel: izotop uniwersalny (str. 321)
   2. A. Sobiczewski - Egzotyczne stany jądrowe (str. 345)
   3. R. W. Wilson - Kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła (tłum. J. Dąbrowska) (str. 361)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. Z. Wilhelmi - Życie i dzieło Andrzeja Sołtana - W dwudziestą rocznicę śmierci (str. 379)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. A. Jurewicz - Doświadczalne i teoretyczne problemy "nowej fizyki" - IX Sympozjum Leptonowo-Fotonowe w Batawii (str. 391)
   8. E. H. S. Burhop - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Hiperjąder i Oddziaływań Niskoenergetycznych Kaonów w Jabłonnie (tłum. L. Szymanowski) (str. 395)
   9. RECENZJE
   10. N. A. Krall, A. W. Trivelpiece - Fizyka plazmy (R. Żelazny) (str. 399)
   11. W. Ł. Ginzburg - O fizyce w astrofizyce (M. Kalinowski) (str. 400)
   12. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. W. Trzebiatowski - Struktura i własności fizyczne niektórych związków międzymetalicznych (str. 417)
   2. J. M. Langer - Fluorek kadmu - od fizyki do zastosowań (str. 435)
   3. R. Golub, J. M. Pendlebury, W. Mampe, P. Ageron - Superzimne neutrony (tłum. H. Białkowska) (str. 451)
   4. RÓŻNE
   5. Z. Galasiewicz - W. Trzebiatowski - Laureat medalu im. Mariana Smoluchowskiego 1978 (str. 473)
   6. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   7. J. Hurwic - Frédéric Joliot-Curie (1900-1958): współodkrywca sztucznej promieniotwórczości - W 80-lecie urodzin (str. 477)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. J. Czerwonko - Fizyka na wyższych uczelniach technicznych - potrzeba zajęć specjalistycznych (str. 483)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. T. Skaliński - VII Międzynarodowa Szkoła Letnia Optyki Kwantowej w Wieżycy (str. 487)
   12. W. Żdanowicz - Fizyka Cienkich Warstw - I Ogólnopolska Jesienna Szkoła w Szczyrku (str. 490)
   13. W. A. Kamiński - XXX Konferencja Spektroskopii Jądrowej i Struktury Jądra Atomowego w Leningradzie (str. 490)
   14. RECENZJE
   15. D. S. Czernawski, J. M. Romanowski, N. W. Stiepanowa - Modelowanie matematyczne w biofizyce (S. Sędziwy) (str. 493)
   16. S. Ingarden, A. Jamiołkowski - Elektrodynamika klasyczna (K. Zalewski) (str. 495)
   17. LIST DO REDAKCJI
   18. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. J. F. Nagle, H. L. Scott - Przemiany fazowe w błonach biologicznych (tłum. P. Goldstein) (str. 517)
   2. RÓŻNE
   3. J. Kołodziejczak - Stan i kierunki rozwoju fizyki w Polsce. Część I: Ogólna charakterystyka potencjału badawczego w naukach fizycznych (str. 533)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. K. Wolfke - Wspomnienia o ojcu, Mieczysławie Wolfke (str. 551)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. G. Białkowski - Nauczanie fizyki w szkołach wyższych (str. 559)
   8. NOWOŚCI NAUKOWE
   9. M. Murakami, H. P. Eubank - Najnowsze wyniki doświadczeń z tokamakami (tłum. A. Senatorski) (str. 577)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. H. Białkowska - Konferencja na temat ekstremalnych stanów w układach jądrowych w Dreźnie (str. 597)
   12. Ł. A. Turski - III Międzynarodowa Konferencja Fizyko-Chemicznej Hydrodynamiki w Madrycie (str. 598)
   13. M. Grynberg - Europejska Konferencja Fizyki Materii Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Antwerpii (str. 600)
   14. RECENZJE
   15. A. Chełkowski - Fizyka dielektryków (T. Krupkowski) (str. 603)
   16. L. D. Landau, E. M. Lifszyc - Mechanika kwantowa (B. Średniawa) (str. 605)
   17. KRONIKA
 2. Tom 32, rocznik 1981
  • Zeszyt 1
   1. A. Graja - Jednowymiarowe układy molekularne - cóż to takiego? (str. 3)
   2. J. Zakrzewski - Leptony i kwarki w anihilacji pozytonów i elektronów wielkich energii (str.27)
   3. S. L. Glashow - Ku zunifikowanej teorii - wątki gobelinu (tłum. Z. Ajduk) (str. 49)
   4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   5. H. Szydłowski - Modele laboratoriów fizycznych (str. 61)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. E. G. Paige - Powierzchniowe fale akustyczne i ich zastosowanie (tłum. E. Gawrońska) (str. 71)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. H. Lachowicz, H. Szymczak - Fizyka Materiałów Magnetycznych. I Konferencja Krajów RWPG w Jaszowcu (str. 81)
   10. Z. Błaszczak - IX Ogólnopolska Konferencja EKON-80 w Poznaniu (str. 84)
   11. Z. Ajduk, S. Pokorski - III Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Jodłowym Dworze (str. 86)
   12. RECENZJE
   13. R. M. White - Kwantowa teoria magnetyzmu (L. Wojtczak) (str. 89)
   14. C. Bobrowski - Fizyka krótki kurs dla inżynierów (R. Żuczkowski) (str. 90)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. B. Paczyński - Późne stadia ewolucji gwiazd (str. 107)
   2. T. Dietl - Wybrane zagadnienia z fizyki fazy amorficznej (str. 113)
   3. S. Weinberg - Podstawy pojęciowe zunifikowanej teorii oddziaływań słabych i elektromagnetycznych (tłum. M. Staszel) (str. 135)
   4. RÓŻNE
   5. J. Kołodziejczak - Stan i kierunki rozwoju fizyki w Polsce (str. 151)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. I. Białynicki-Birula - Czy równanie Schrödingera jest liniowe? (str. 171)
   8. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   9. J. Sandweiss - Komora strimerowa o wysokiej zdolności rozdzielczej (tłum. A. Jachołkowski) (str. 179)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. W. Klonowski - Szkoła fizyki polimerów, ciekłych kryształów i ciał niskowymiarowych (str. 191)
   12. M. Pluta - Ogólnoeuropejska Konferencja Optyczna w Pont a Mousson (str. 192)
   13. P. E. Tomaszewski - I Szkoła Fizyki Ferroelektryków w Erice (str. 196)
   14. RECENZJE
   15. W. Scharf - Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie (S. Kuliński) (str. 199)
   16. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. S. Pokorski, T. R. Taylor - Czy chromodynamika kwantowa jest teorią oddziaływań silnych (str. 215)
   2. C. J. Thompson - Mechanika statystyczna przejść fazowych (tłum. M. Cieplak) (str. 241)
   3. A. Oleś - Metody eksperymentalne wyznaczania magnetycznych wykładników krytycznych (str. 267)
   4. RÓŻNE
   5. S. Król - 75 lat wzoru E= mc2 (str. 283)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. P. E. Tomaszewski - "Przedszkola" kuźnią kadr polskiej fizyka. W 15-lecie działalności Przedszkoli Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej (str. 303)
   8. ZE ZJAZDÓW KONFERENCJI
   9. J. Czerwonko - Sympozjum na temat ciekłego i stałego 3He w Uniwersytecie Cornella (str. 309)
   10. A. Śliwiński - I Wiosenna Szkoła Akustooptyki i jej zastosowań (str. 311)
   11. K. Rzewuski - XI Międzynarodowa Konferencja Defektów i Efektów Radiacyjnych w Półprzewodnikach w Oiso, Japonia (str. 313)
   12. RECENZJE
   13. P. A. Lindsay - Podstawy fizyczne elektroniki kwantowej (F. Kaczmarek) (str. 315)
   14. R. L. Weber - Pioneers of Science: Nobel Prize Winners in Physics (A. Sobiczewski) (str. 316)
  • Zeszyt 4
   1. T. Figielski - Dyslokacje i procesy elektronowe w półprzewodnikach (str. 335)
   2. S. Mrówczyński - Tachiony: cząstki szybsze niż światło (str. 351)
   3. A. Salam - Unifikacja fundamentalnych oddziaływań w oparciu o transformacje cechowania (tłum. S. Dymus) (str. 361)
   4. RÓŻNE
   5. Z. Werner - Perspektywy wykorzystania energii słonecznej w Polsce na drodze bezpośredniej przemiany w energię elektryczną (str. 387)
   6. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   7. J. N. Marx, D. R. Nygren - Komora projekcji czasowej (tłum. A. Jachołkowski) (str. 391)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. Z. Błaszczak - Międzynarodowa Szkoła Elektro-Optyki Molekularnej w Troy (str. 409)
   10. M. W. Kalinowski - Międzynarodowa Szkoła Nieliniowych Zjawisk w Fizyce i Biologii w Kanadzie (str. 410)
   11. Ł. A. Turski - XIV Międzynarodowy Kongres Fizyki Statystycznej w Kanadzie (str. 411)
   12. H. Szydłowski - Międzynarodowa Konferencja w Pradze na temat podyplomowych studiów fizyki (str. 414)
   13. RECENZJE
   14. B. Średniawa - Hydrodynamika i teoria sprężystości (S. Zahorski) (str. 417)
   15. P. Hilczer, J. Małecki - Elektrety (J. Hańderek) (str. 418)
   16. J. Araminowicz - Zbiór zadań z fizyki jądrowej (J. Toke) (str. 420)
   17. Odpowiedź na recenzję książki "Zbiór zadań z fizyki jądrowej" J. Araminowicza (str. 421)
   18. LIST DO REDAKCJI
   19. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. J. Auleytner, K. Ławniczak-Jabłońska - Zastosowanie spektroskopii rentgenowskiej do badania nieobsadzonych stanów w paśmie przewodnictwa ciał stałych (str. 443)
   2. J. Szuber - Zastosowanie spektroskopii EPR do badania powierzchni Si i powierzchni granicznej Si-SiO2 (str. 463)
   3. RÓŻNE
   4. H. Rzewuski - Bateria słoneczna (str. 473)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. T. Malarski - W dziesiątą rocznicę zgonu Mariana Smoluchowskiego (przedruk z Kosmosu 1927) (str. 431)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. I. F. Silvera, J. T. Walraven - Stabilizacja wodoru atomowego - nowy gaz Bosego (tłum. Z. Ajduk) (str. 525)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. T. Bołd - Krystalografia stosowana - Konferencja w Kozubniku (str. 531)
   11. T. Dietl - XV Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Kioto (str. 532)
   12. RECENZJE
   13. Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów. Praca zbiorowa pod redakcją W. Żuka (M. Jaskóła) (str. 535)
   14. S. R. de Groot, W. A. von Leeuwen, Ch. G. von Weert ,,Relativistic Kinetic Theory: Principles and Applications'' (M. Ostrowski) (str. 536)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. Z. M. Jarzębski - Ogniwa słoneczne SIS (str. 551)
   2. J. A. Domaradzki, Ł. A. Turski - Zjawiska Benarda (str. 569)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. J. Hurwic - Willard F. Libby (1908-1980) na tle rozwoju radiochronologii (str. 593)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. K. Ernst - Śnieg laserowy (str. 605)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. M. W. Kalinowski - Międzynarodowa szkoła fizyki matematycznej (str. 615)
   9. S. Pokorski - IV Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 617)
   10. RECENZJE
   11. Odpowiedź na recenzję podręcznika "Elektrodynamika klasyczna" R. S. Ingardena i A. Jamiołkowskiego (str. 619)
   12. K. N. Muchin - Doświadczalna fizyka jądrowa. 2. Fizyka cząstek elementarnych (E. Skrzypczak) (str. 620)
   13. KRONIKA
 3. Tom 33, rocznik 1982
  • Zeszyt 1 - 2
   1. A. Kłonkowski - O szkle w kilku aspektach (str. 3)
   2. Cz. Radzewicz, P. Kowalczyk - Lasery ekscimerowe (str. 17)
   3. V. L. Fitch - Odkrycie niezachowania parzystości kombinowanej (tłum. H. Białkowska) (str. 29)
   4. A. J. Leggett - Perspektywy fizyki ultra-niskich temperatur. Aspekty teoretyczne i wnioski z Sympozjum (tłum. M. S. Wartak) (str. 39)
   5. RÓŻNE
   6. I. Wilk - Uwagi o terminologii fizycznej, jej stanie obecnym i propozycjach rozwiązań (str. 51)
   7. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   8. T. Skaliński, J. Szudy - Aleksander Jabłoński (1898-1980) (str. 61)
   9. ROZMOWY
   10. Urywki rozmowy z Aleksandrem Jabłońskim o jego drodze naukowej (str. 69)
   11. NOWOŚCI NAUKOWE
   12. M. Sadowski - Postępy w badaniach nad kontrolowaną syntezą termojądrową (str. 75)
   13. RECENZJE
   14. W. Kopczyński, A. Trautman - Czasoprzestrzeń i grawitacja (A. Staruszkiewicz) (str. 95)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. R. Pfranger, D. Płusa, S. Szymura, B. Wysłocki - Struktury i własności magnetyczne związków metali ziem rzadkich z żelazem (str. 111)
   2. A. Bohr, B. R. Mottelson - Jądra szybko obracające się (tłum. A. Sobiczewski) (str. 133)
   3. J. W. Cronin - Łamanie symetrii CP - poszukiwanie źródła (tłum. H. Białkowska) (str. 149)
   4. RÓŻNE
   5. A. B. Migdał - O psychologii twórczości naukowej (tłum. Z. Ajduk) (str. 167)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. T. Dietl - Kwantowy efekt Halla: "Atomowy" wzorzec oma i nowa metoda dokładnego wyznaczania struktury subtelnej (str. 195)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. E. Mizera - XII Międzynarodowy Kongres Krystalografii w Ottawie (str. 201)
   10. M. A. Herman - III Międzynarodowa Szkoła Optoelektroniki Półprzewodnikowej "Cetniewo 1981" (str. 202)
   11. RECENZJE
   12. T. Figielski - Zjawiska nierównowagowe w półprzewodnikach (J. Ginter) (str. 205)
   13. A. B. Migdał - Jakościowe metody w teorii kwantowej (S. Wycech ) (str. 207)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. S. Pokorski - Unifikacja czy substruktura? (str. 219)
   2. J. Szudy - Ciśnieniowe rozszerzenie i przesunięcia linii widmowych (str. 231)
   3. F. F. Chen - Nie tylko tokamak (tłum. J. Kurzyna) (str. 249)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. Maria Danuta Kunisz (1924-1979) (str. 267)
   6. D. Mączka, J. M. Zinkiewicz - Włodzimierz Żuk (1916-1981) (str. 273)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. M. Suffczyński - Miejscowy rezonans magnetyczny (TMR) (str. 279)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. S. Szpikowski, J. M. Zinkiewicz - XXVII Zjazd Fizyków Polskich w Lublinie (str. 287)
   11. A. Czachor, I. Natkaniec, T. Wasiutyński - Konferencja fononowa w Bloomington (str. 290)
   12. RECENZJE
   13. Holografia optyczna - praca zbiorowa pod red. M. Pluty (E. Jagoszewski) (str. 293)
   14. R. P. Feynman - Wykłady z mechaniki statystycznej (J. Czerwonko) (str. 296)
   15. OD REDAKCJI
   16. KRONIKA
  • Zeszyt 5 - 6
   1. A. Oleś - Atomowe i magnetyczne uporządkowanie stopów amorficznych (str. 303)
   2. B. d'Espagnat - Teoria kwantowa i rzeczywistość (tłum. Z. Ajduk) (str. 319)
   3. RÓŻNE
   4. A. Wróblewski - 150 rocznica odkrycia indukcji elektromagnetycznej (str. 343)
   5. P. Giacomo - Kierunki rozwoju jednostek SI (tłum. E. Skalińska) (str. 367)
   6. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   7. B. Średniawa - Myron Mathisson (1897-1940) (str. 373)
   8. M. Piłat, S. Szpikowski - Włodzimierz Urbański (str. 385)
   9. I. Białynicki-Birula, S. Śledziewska-Błocka - Pół wieku morza Diraca (str. 389)
   10. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   11. J. Salach - Kształcenie nauczycieli fizyki na studiach pięcioletnich - ogólnopolska konferencja w Krakowie (str. 399)
   12. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   13. J. Kasprzak - VI Międzynarodowe Sympozjum Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego w Moskwie (str. 403)
   14. RECENZJE
   15. S. Ignatowicz, A. Kobendza - Cienkie warstwy związków półprzewodnikowych AIIBIV (L. Żdanowicz) (str. 405)
   16. V. Acosta, C. L. Cowan, B. J. Graham - Podstawy fizyki współczesnej (J. M. Massalski) (str. 406)
   17. KRONIKA
 4. Tom 34, rocznik 1983
  • Zeszyt 1
   1. B. Muchotrzeb - Kosmologia (str. 3)
   2. G.'t Hooft - Teorie z cechowaniem sił między cząstkami elementarnymi (tłum. J. Kalinowski) (str. 19)
   3. RÓŻNE
   4. I. S. Szapiro - Historia odkrycia równań Maxwella (tłum. W. Kruczek) (str. 53)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. B. Średniawa - Stulecie odkrycia ruchów Browna w gazach przez Łukasza Bodaszewskiego (str. 71)
   7. NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE
   8. J. Glazer - otrzymywanie obrazów torów cząstek metodą kserograficzną (str. 75)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. M. W. Kalinowski - Międzynarodowa Szkoła ''Grand Unified Theories and Related Topics'' w Kioto (str. 85)
   11. Z. Ajduk, S. Pokorski - V Warszawskie Sympozjum Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 87)
   12. RECENZJE
   13. Aldert van der Ziel - Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego (J. J. Dubowski) (str. 89)
   14. W. Brunner, W. Radloff, K. Junge - Elektronika kwantowa. Wprowadzenie do fizyki laserów (F. Kaczmarek) (str. 92)
   15. J. B. A. England - Metody doświadczalne fizyki jądrowej (A. Budzanowski) (str. 93)
   16. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. M. Mięsowicz - Asymetria materii-antymaterii i nietrwałość protonu na tle teorii wielkiej unifikacji (str. 107)
   2. K. G. Wilson - Problemy fizyki z wieloma skalami długości (tłum. A. Napiórkowski) (str. 129)
   3. RÓŻNE
   4. Z. Mizgier - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część III: Z dziejów fizyki polskiej w okresie 1939-1945 (str. 161)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. B. A. Gwiazdowska - Wspomnienie o Cezarym Pawłowskim (str. 177)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. J. Mostowski, K. Rzążewski - Makroskopowe fluktuacje kwantowe w optyce nieliniowej (str. 185)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. H. Z. Wrembel - Konferencja GIREP '81 w Balatonfüred (str. 195)
   11. I. Białynicki-Birula, J. Madajczyk, J. Zagrodziński, J. Hołyst - Konferencja "Solitons '82" (str. 197)
   12. RECENZJE
   13. D. Hull - Dyslokacje (M. W. Grabski) (str. 199)
   14. KRONIKA (str. 231)
  • Zeszyt 3
   1. E. Infeld - Fale nieliniowe: teoria plazmy a hydrodynamika (str. 215)
   2. E. Zielińska-Rohozińska - Czy kryształy są dwójłomne dla promieniowania rentgenowskiego? (str. 237)
   3. K. Hess, N. Holonyak, Jr. - Gorące elektrony w półprzewodnikach warstwowych (tłum. E. Kaczmarek-Morawiec) (str. 249)
   4. F. J. Dyson - Czas bez końca: fizyka i biologia w otwartym Wszechświecie (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 263)
   5. RÓŻNE
   6. J. M. Massalski - Legalne jednostki miar (str. 293)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. J. Kalinowski - XXI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Paryżu (str. 303)
   9. D. Tokar, B. Pędzisz - O pracach nad dydaktyką fizyki jako dyscypliną studiów wyższych (str. 306)
   10. RECENZJE
   11. Nauczanie fizyki. John L. Lewis (red.) (J. Salach) (str. 309)
   12. P. Rohrlich - Klasyczna teoria cząstek naładowanych (J. Rayski) (str. 311)
   13. KRONIKA (str. 355)
  • Zeszyt 4
   1. S. Weinberg - Rozpad protonu (tłum. M. Staszel) (str. 223)
   2. A. L. Schawlow - Spektroskopia w nowym świetle (tłum. K. Rosiński) (str. 245)
   3. RÓŻNE
   4. Z. Wilhelmi - Sytuacja fizyki jądrowej w Polsce i perspektywy jej rozwoju (str. 267)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. Z. Zawisławski - Czesław Wachtl (1913-1982) (str. 287)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. H. Szydłowski - Kształcenie nauczycieli fizyki w świetle konferencji międzynarodowej w Trieście (str. 291)
   9. NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE
   10. W. Duliński, J. Turnau - LEP: kolejny krok w kierunku poznania najgłębszych struktur materii (str. 297)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. G. Białkowski - Międzynarodowe kolokwium poświęcone historii fizyki cząstek elementarnych w Paryżu (str. 321)
   13. T. Dietl, J. Kossut - XVI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Montpellier (str. 322)
   14. A. Graja - Konferencja wysokoprzewodzących polimerów i kryształów organicznych w Les Arcs (str. 324)
   15. RECENZJE
   16. J. Ginter - Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego (J. Stankowski) (str. 327)
   17. J. D. Jackson - Elektrodynamika klasyczna (Z. Ajduk) (str. 328)
   18. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. J. Zakrzewski - Neutralny bozon pośredniczący w rozpraszaniu i anihilacji elektronów (str. 343)
   2. J. Szuber - Zastosowanie spektroskopii wydajności kwantowej fotoemisji do badania struktury pasmowej powierzchni półprzewodników (str. 369)
   3. N. Bloembergen - Optyka i spektroskopia nieliniowa (tłum. K. Rosiński) (str. 385)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. M. Kucharski - Zygmunt Florenty Wróblewski - szkic o życiu i twórczości przed skropleniem powietrza (str. 405)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. W. Kamińska - V Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki" w Karpaczu (str. 413)
   8. RECENZJE
   9. B. H. Bransden, D. Evans, J. V. Major - Cząstki elementarne (K. Rybicki) (str. 415)
   10. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. M. A. Herman - Półprzewodnikowe supersieci heterozłączowe (str. 431)
   2. G. Kontrym-Sznajd - Badania struktury elektronowej metali metodą anihilacji pozytonów (str. 457)
   3. K. Siegbahn - Spektroskopia elektronowa atomów, molekuł i ciała stałego (tłum. W. Zahorowski) (str. 471)
   4. ROZMOWY
   5. Rozmowa z Janem Wesołowskim (str. 499)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. W. Witko - IX Międzynarodowa Konferencja Ciekłych Kryształów w Bangalore (str. 505)
   8. RECENZJE
   9. M. Pluta - Mikroskopia optyczna (M. Gaj) (str. 507)
   10. Korespondencja Marii Sklodowskiej-Curie z córką Ireną 1905-1934. Wybór (P. Zieliński) (str. 508)
   11. KRONIKA
 5. Tom 35, rocznik 1984
  • Zeszyt 1
   1. K. Rosiński - Stany atomowe rydbergowskie (str. 3)
   2. J. Przyłuski, P. Ostaszewski - Wybrane właściwości fizykochemiczne półprzewodników amorficznych (str. 27)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. R. Trykozko - Włodzimierz Marek Ścisłowski (1902-1982) (str. 43)
   5. ROZMOWY
   6. Rozmowa z Marianem Mięsowiczem (str. 47)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKl W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. B. Jancewicz - O niektórych możliwościach użycia wielowektorów w fizyce (str. 63)
   9. B. Frejlak, W. Zych, A. Kaczorowska - Analiza egzaminów wstępnych na politechniki (str. 81)
   10. NOWOŚCI NAUKOWE
   11. A. Graja - Nadprzewodniki organiczne - marzenia i rzeczywistość (str. 85)
   12. E. Muller-Hartmann - Związki ziem rzadkich z mieszaną wartościowością. Fascynująca grupa ciał stałych (tłum. W. Suski) (str. 99)
   13. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   14. B. Sczaniecki - X Konferencja "Radio- and Microwave Spectroscopy" RAMIS-83 w Poznaniu (str. 107)
   15. RECENZJE
   16. W. S. Letochow, W. P. Czebotajew - Nieliniowa spektroskopia laserowa (K. Rosiński) (str. 109)
   17. C. A. Coulson, A. Jeffrey: Fale. Modele matematyczne (A. Kuszel) (str. 111)
   18. L. Allen, J. H. Eberly, K. Rzążewski - Rezonans optyczny (J. Fiutak) (str. 113)
   19. KRONIKA (str. 115)
  • Zeszyt 2
   1. M. Głowacki - Polowa jonizacja gazu przy powierzchni metalu (str. 127)
   2. Obecny stan badań w dziedzinie plazmy (tłum. P. Goldstein) (str. 143)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. L. Sosnowski - W stulecie urodzin Stefana Pieńkowskiego (str. 161)
   5. ROZMOWY
   6. Od pierwszych kroków w fizyce do odkrycia zjawiska odwrotnego nasycenia dielektrycznego - rozmowa z prof. A. H. Piekarą (str. 167)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. J. Skonieczny - Romanowskie rozpraszanie światła przez drobiny zaadsorbowane na powierzchni metalu (str. 181)
   9. J. Szudy - Laserowe wzbudzenie dwufotonowe atomu pozytonium (str. 205)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. Z. Ajduk, S. Pokorski -VI Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 213)
   12. F. Kaczmarek - Konferencja EOC '83 w Rydzynie - Optics in Science and Practice (str. 214)
   13. Z. Błaszczak - XI Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Erywaniu (str. 215)
   14. RECENZJE
   15. R. Śledziewski - Elektronika dla fizyków (T. Stacewicz) (str. 219)
   16. A. Januszajtis - Fizyka dla politechnik (R. Gonczarek) (str. 220)
   17. A. Czachor - Drgania atomów w ciele stałym (T. Wasiutyński) (str. 222)
   18. KRONIKA (str. 225)
  • Zeszyt 3
   1. J. Sosnowski - Własności wysokotemperaturowych nadprzewodników w strukturze A15 (str. 239)
   2. E. Abraham, C. T. Seaton, S. D. Smith - Komputer optyczny (tłum. P. Edelman) (str. 253)
   3. RÓŻNE
   4. A. Trautman - Propozycje i uwagi na temat kształcenia i rozwoju kadr naukowych (str. 271)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. P. Zieliński - Pamięci Władysława Natansona (1864-1937) (str. 281)
   7. ROZMOWY
   8. Rozmowa z Arkadiuszem Piekarą - badaczem zjawisk nieliniowych, inicjatorem polskich prac maserowych i laserowych (str. 287)
   9. NOWOŚCI NAUKOWE
   10. K. Rybicki - Odkrycie bezonu W+- (str. 265)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. N. Piślewski - Sympozjum spektroskopii radiowej i mikrofalowej w medycynie (str. 329)
   13. H. K. Lachowicz, H. Szymczak - Międzynarodowa konferencja materiałów miękkich magnetycznie w Eger (str. 330)
   14. RECENZJE
   15. H. Massey - Zderzenia atomowe i cząsteczkowe (J. Szudy) (str. 333)
   16. S. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna. Cz. IV. Optyka (A. Wrzesińska) (str. 335)
   17. Odpowiedź na recenzję książki Holografia Optyczna pod redakcją M. Pluty (M. Pluta) (str. 336)
   18. KRONIKA (str. 341)
  • Zeszyt 4
   1. M. Cieplak - Istota uporządkowania szkieł spinowych (str. 353)
   2. R. Peierls - Budowanie modeli fizycznych (tłum. Z. Ajduk) (str. 379)
   3. RÓŻNE
   4. Ludwik Wertenstein - popularyzator nauki (str. 397)
   5. ROZMOWY
   6. Rozmowa ze Szczepanem Szczeniowskim (str. 405)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. A. Janner, T. Janssen, P. M. de Wolff - Kryształy niewspółmierne. Nowa faza w fizyce ciała stałego (tłum. D. Kucharczyk) (str. 419)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. W. Gawlik - VI Międzynarodowa Konferencja Spektroskopii Laserowej SICOLS '83 (str. 429)
   11. P. E. Tomaszewski - VII Szkoła Analizy Strukturalnej w Karpaczu (str. 430)
   12. RECENZJE
   13. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych pod red. F. Kaczmarka (A. Kopystyńska) (str. 433)
   14. M. Heller - Ewolucja Kosmosu i Kosmologii (A. Krasiński) (str. 436)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. M. Suffczyński - Powierzchnie półprzewodnikowe (str. 461)
   2. D. A. Dicus, J. R. Letaw, D. C. Teplitz, V. L. Teplitz - Przyszłość Wszechświata (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 475)
   3. ROZMOWY
   4. Refleksje polskich mistrzów - wywiad ze Stanisławom Ulamem i Markiem Kacem przeprowadzony przez Mitchella Feigenbauma (tłum. Z. Białynicka-Birula) (str. 495)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. F. Kaczmarek - Nauczanie fizyki w Uniwersytecie w Lund (str. 515)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. A. Śliwiński - II Wiosenna Szkoła Akustooptyki i jej Zastosowań (str. 519)
   9. S. Kałuża, K. Stachulec - Konferencja dydaktyczna w Kielcach (str. 521)
   10. RECENZJE
   11. Encyklopedia Fizyki Współczesnej (K. Zalewski) (str. 523)
   12. K. Sobczyk - Fale stochastyczne (J. Mostowski) (str. 525)
   13. LIST DO REDAKCJI
   14. M. Pluta - Czy aberracja chromatyczna podłużna i aberracja chromatyczna poprzeczna to właściwe terminy? (str. 527)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. L. S. Szczepaniak, S. K. Hoffmann - Oddziaływania kontaktowe Fermiego w badaniach elektronowego rezonansu paramagnetycznego (str. 541)
   2. K. G. Wilson - Grupa renormalizacji i zjawiska krytyczne (tłum. M. Cieplak) (str. 555)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNCE
   4. J. Chandrasekhar - Marian Smoluchowski jako twórca fizyki zjawisk stochastycznych (tłum. J. Piasecki) (str. 587)
   5. ROZMOWY
   6. Fragmenty rozmowy z Włodzimierzem Ścisłowskim (str. 597)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. J. Ciborowski - Barionium: stan obecny i perspektywy (str. 601)
   9. K. Górski - Soczewki grawitacyjne (str. 611)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. J. Ilczuk - V Ogólnopolskie Sympozjum RENOM '84 (str. 615)
   12. RECENZJE
   13. F. Kaczmarek - Podstawy działania laserów (K. Rosiński) (str. 617)
   14. LIST DO REDAKCJI
   15. KRONIKA
 6. Tom 36, rocznik 1985
  • Zeszyt 1
   1. L. A. Lugiato - Bistabilność optyczna (tłum. Bożena i Roman Sobolewscy) (str. 3)
   2. RÓŻNE
   3. A. Hrynkiewicz, A. Szytuła - Stulecie skroplenia składników powietrza (str. 41)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. J. Pniewski - Warszawskie środowisko fizyków okresu międzywojennego (str. 51)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. A. Sandacz - W poszukiwaniu oscylacji neutrin (str. 63)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. W. Jakubowski, J. Garbarczyk - IV Międzynarodowa Konferencja Joniki Ciała Stałego w Grenoble (str. 81)
   10. D. Tokar - IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków połączona z ogólnopolskim seminarium dydaktyki fizyki (str. 82)
   11. RECENZJE
   12. A. Oleś - Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego (rec. Julian Auleytner) (str. 85)
   13. D. Halliday, R. Resnick - Fizyka. Tom 1 (rec. Jerzy Dembczyński, Stanisław Szuba) (str. 86)
   14. KRONIKA (str. 86)
  • Zeszyt 2
   1. I. Białynicki-Birula - Entropowe zasady nieoznaczności (str. 103)
   2. K. Zalewski - Oddziaływanie cząstek przy wysokich energiach (str. 111)
   3. P. J. Dean - Głębokie poziomy w półprzewodnikach (tłum. J. Majewski) (str. 119)
   4. S. Chandrasekhar - O gwiazdach, ich ewolucji i stabilności (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 129)
   5. ROZMOWY
   6. Fragmenty rozmowy z Władysławem Kapuścińskim (str. 151)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. K. Siegel, K. Sokalski - Doświadczenia wprowadzające do termodynamiki stytystycznej (str. 161)
   9. NOWOŚCI NAUKOWE
   10. A. Ciszewski, A. Kiejna - Skaningowa mikroskopia tunelowa (str. 173)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. Z. Ajduk, S. Pokorski - VII Warszawskie Sympozjum Fizyki Czystek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 177)
   13. J. Pomorski - Międzynarodowe Sympozjum 'Społeczno-kulturowe problemy rozwoju nauki i cywilizacji' (str. 178)
   14. RECENZJE
   15. Z. Sorbjan - Turbulencja i dyfuzja w dolnej atmosferze (rec. Janusz Borkowski) (str. 181)
   16. J. Gaj - Laboratorium fizyczne w domu (rec. Wiera Olifieruk) (str. 182)
   17. LIST DO REDAKCJI
   18. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. L. M. Sokołowski - Inflacja Wszechświata (str. 199)
   2. A. Kopystyńska - Zderzeniowy przekaz energii wzbudzenia w parach atomowych w obecności promieniowania laserowego (str. 225)
   3. B. S. DeWitt - Kwantowa grawitacja (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 235)
   4. WSPOMNIENIA-ROCZNICE
   5. W. Królikowski - Wojciech Rubinowicz - Wielki Fizyk Okresu Przełomu (str. 259)
   6. R. S. Ingarden - Wojciech Rubinowicz jako fizyk matematyczny (str. 265)
   7. A. Kujawski - Fala krawędziowa w teorii dyfrakcji Younga-Rubinowicza (str. 273)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. A. Witko - X Międzynarodowa Konferencja Ciekłych Kryształów w Yorku (str. 281)
   10. W. Suski - Międzymetaliczne Połączenia Ziem Rzadkich i Aktynowców - Konferencja w St. Pölten (str. 282)
   11. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. D. Śledziewska-Błocka, Ł. A. Turski - Spolaryzowany wodór atomowy - nowy gaz kwantowy (str. 299)
   2. T. Krzysztoń - Nadprzewodnictwo w układach magnetycznie uporządkowanych (str. 325)
   3. W. A. Fowler - Doświadczalna i teoretyczna astrofizyka jądrowa: badanie pochodzenia pierwiastków chemicznych (tłum. A. T. Deloff) (str. 339)
   4. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   5. J. J. Griffin, K. Grotowski, A. Sobiczewski - Sympozjum Stanów Wzbudzonych Jąder (str. 393)
   6. E. Łągiewka - Konferencja Krystalografii Stosowanej w Kozubniku (str. 395)
   7. RECENZJE
   8. Cz. Białobrzeski - Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego (rec. L. M. Sokołowski) (str. 397)
   9. L. W. Tarasow - Podstawy mechaniki kwantowej (rec. Bogdan Cichocki) (str. 399)
   10. KRONIKA (str. 473)
  • Zeszyt 5
   1. J. Garbarczyk, W. Jakubowski - Przewodniki superjonowe (str. 415)
   2. RÓŻNE
   3. B. Jancewicz - Czy są potrzebne jednostki podstawowe? (str. 439)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. D. Curie, S. Lehrer - Maria i Piotr Curie (tłum. W. Zielińska) (str. 455)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. B. Badełek, Z. Dziembowski, M. Krawczyk - Fizyka cząstek elementarnych w 1984 r. (str. 481)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. S. Zachara - XXVIII Zjazd Fizyków Polskich (str. 487)
   10. M. Grynberg - XVII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w San Francisco (str. 488)
   11. H. Szydłowski - Międzynarodowa Konferencja GIREP '84 na temat nauczania mechaniki (str. 489)
   12. A. Sobiczewski - Międzynarodowa Konferencja Mas Atomowych (str. 491)
   13. RECENZJE
   14. A. Szymański, A. Mulak. A. Duda, A. Romanowski - Optyka elektronowa (rec. Stefan Nowicki) (str. 495)
   15. A. Bohr, B. R. Mottelson - Struktura jądra atomowego. T. 2. Deformacje Jądrowe (rec. Zbigniew Bochnacki) (str. 496)
   16. KRONIKA
   17. LIST DO REDAKCJI
  • Zeszyt 6
   1. K. I. Wysokiński, T. Dietl - Całkowity i ułamkowy kwantowy elekt Halla (str. 515)
   2. L. M. Sokołowski - Teorie Kaluzy-Kleina (str. 539)
   3. RÓŻNE
   4. J. Kołodziejczak - Stan i kierunki rozwoju fizyki w Polsce (str. 557)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. P. Myśliński - Femtosekundowe impulsy światła (str. 573)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. S. Kałuża - Współczesne problemy fizyki i dydaktyki fizyki - Konferencja dla nauczycieli (str. 583)
   9. W. Szuszkiewicz - V Konferencja Ogólna Wydziału Materii Skondensowanej EPS (str. 584)
   10. RECENZJE
   11. A. Sukiennicki, A. Zagórski - Fizyka Ciała Stałego (rec. Henryk Konwent) (str. 587)
   12. KRONIKA
 7. Tom 37, rocznik 1986
  • Zeszyt 1
   1. T. Skaliński - 35 lat pompowania optycznego i spektroskopii podwójnego rezonansu (Pamięci Alfreda Kastlera 1902-1984) (str. 3)
   2. C. Rubbia - Obserwacja doświadczalna wektorowych bozonów pośredniczących W+, W- i Z0 (tłum. B. Badełek) (str. 23)
   3. ROZMOWY
   4. Chyba już to wiem - rozmowa z Leonardem Sosnowskim (str. 63)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. H. Abamowicz - Gluony (str. 79)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. A. Kopystyńska - Druga Europejska Konferencja Fizyki Atomowej i Cząsteczkowej (str. 93)
   9. B. Pędzisz, D. Tokar - Przygotowanie nauczycieli do efektywnego wykorzystania środków dydaktycznych - konferencja w Nitrze (str. 94)
   10. RECENZJE
   11. W. Thirring - Fizyka matematyczna. Klasyczne układy dynamiczne. Tom l (rec. A. Jadczyk) (str. 97)
   12. A. A. Piński - Zadania z fizyki (rec. W. Gorzkowski) (str. 98)
   13. KRONIKA (str. 101)
  • Zeszyt 2
   1. J. Pniewski - Identyfikacja jąder (str. 113)
   2. S. van der Meer - Chłodzenie stochastyczne i gromadzenie antyprotonów (tłum. J. M. Pawlak i P. Sobkowicz) (str. 127)
   3. RÓŻNE
   4. M. Kac - Marian Smoluchowski a ewolucja idei statystycznej w fizyce (tłum. B. Cichocki) (str. 145)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. J. Hurwic - Pracownia Radiologiczna im. Mirosława Kernbauma przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W 40. rocznicę śmierci Ludwika Wertensteina (str. 151)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. A. Oleś - Niskoenergetyczne neutrony (str. 169)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. M. Staszel - Konferencja Microscience '85 (str. 183)
   11. Z. Ajduk, S. Pokorski - VIII Warszawskie Sympozjum Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 184)
   12. RECENZJE
   13. A. Kordus - Plazma - właściwości i zastosowania w technice (rec. M. Sadowski) (str. 187)
   14. Fizyka i ewolucja wnętrza Ziemi, red. R. Teisseyre (rec. J. A. Czubek) (str. 188)
   15. KRONIKA (str. 197)
  • Zeszyt 3
   1. P. C. W. Davies - Zasada antropiczna (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 213)
   2. NOWOŚCI NAUKOWE
   3. W. Dębski, J. Mostowski - Słabe oddziaływania w fizyce atomowej (str. 261)
   4. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   5. R. Pfranger - V Dni Wymiany Nauczania Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych (str. 273)
   6. J. Garbarczyk, J. Dygas - V Międzynarodowa Konferencja Joniki Ciała Stałego (str. 275)
   7. K. Rosiński - VI Międzynarodowa Szkoła Optyki Koherentnej w Ustroniu (str. 276)
   8. RECENZJE
   9. J. Łopuszański - Rachunek spinorów (rec. I. Białynicki-Birula) (str. 279)
   10. J. Łopuszański - Odpowiedź na recenzję książki "Rachunek spinorów" (str. 281)
   11. LIST DO REDAKCJI
   12. B. Jancewicz (str. 283)
   13. KRONIKA (str. 287)
  • Zeszyt 4
   1. H. Arodź - Albert Einstein a problem unifikacji oddziaływań fundamentalnych (str. 297)
   2. J. A. Zakrzewski - Odkrycie neutralnego bozonu pośredniczącego w anihilacji antyprotonów z protonami (str. 311)
   3. RÓŻNE
   4. N. G. van Kampen - Spuścizna Smoluchowskiego w fizyce statystycznej (tłum. D. Śledziewska i Ł. A. Turski) (str. 351)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. K. Bleuler - Garść wspomnień o Wolfgangu Paulim i o wczesnym okresie pobytu w Zurychu (tłum. W. Zielińska) (str. 361)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. B. Stryła, W. Kuczyński - Anizotropia napięcia powierzchniowego w nematykach (str. 369)
   9. P. Fulde - Ciężkie fermiony (tłum. E. Kaczmarek-Morawiec) (str. 379)
   10. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   11. Z. Błaszczak - Lasery i ich zastosowanie - konferencja w Dreźnie (str. 385)
   12. RECENZJE
   13. J. Piotrowski, A. Rogalski - Półprzewodnikowe detektory podczerwieni (rec. L. Jędral) (str. 387)
   14. LIST DO REDAKCJI
   15. M. Grynberg - Wizyta w Chinach (str. 391)
   16. KRONIKA (str. 393)
  • Zeszyt 5
   1. J. Eluszkiewicz, M. Cieplak - Błądzenie przypadkowe na fraktalach (str. 409)
   2. R. Teisseyre - Fizyka trzęsień Ziemi (str. 435)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. V. F. Weisskopf - Niels Bohr, kwanty i świat (str. 455)
   5. N. Mott - Niels Bohr (1885-1962) (str. 459)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. J. Bartke - Czy w zderzeniach silnie przyspieszonych jąder może powstać plazma kwarkowo-gluonowa? (str. 465)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. Z. Błaszczak - XlI Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Moskwie (str. 485)
   10. J. Morkowski, J. Spałek - Międzynarodowa Konferencja ICM '85 w San Francisco (str. 487)
   11. RECENZJE
   12. R. Eisberg, R. Resnick - Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych (rec. J. Szudy) (str. 491)
   13. A. Szymacha - Szczególna teoria względności (rec. A. Staruszkiewicz) (str. 493)
   14. J. Araminowicz - Zbiór zadań z fizyki (rec. R. Zielińska) (str. 494)
   15. LIST DO REDAKCJI
   16. Z. Ajduk - Uwagi do artykułu B. Jancewicza (str. 495)
   17. KRONIKA (str. 497)
  • Zeszyt 6
   1. J. Gronkowski - Promieniowanie synchrotronowe - nowe perspektywy rozwoju metod rentgenowskich (str. 513)
   2. K. von Klitzing - Kwantowy efekt Halla (tłum. K. Wysokiński) (str. 527)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. J. A. Wheeler - Niels Bohr a fizyka jądrowa (tłum. J. Dobaczewski) (str. 553)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. A. Kaczmarski, K. Siegel, K. Sokalski - Rezonans w układzie wielu ciał (str. 569)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. A. Kopystyńska - Subradiacja (str. 573)
   9. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   10. J. A. Zakrzewski - Seminarium na temat międzynarodowych urządzeń badawczych (str. 577)
   11. J. Hołyst, J. Tatarkiewicz - Konferencja Fizyki Ciała Stałego (str. 579)
   12. RECENZJE
   13. D. Halliday, R. Resnick - Fizyka, tom 2 (rec. S. Szuba, J. Dembczyński) (str. 581)
   14. P. C. W. Davies - Fale grawitacyjne (rec. M. Demiański) (str. 582)
   15. KRONIKA (str. 585)
 8. Tom 38, rocznik 1987
  • Zeszyt 1
   1. J. Sochacki - Soczewki optyki scalonej (str. 3)
   2. J. Raułuszkiewicz - Elektronowa spektroskopia tunelowa w zastosowaniu do materiałów magnetycznych (str. 21)
   3. RÓŻNE
   4. S. L. Bażański - Czy teoria względności wymaga naprawy? (str. 36)
   5. M. Z. Wrembel - Ilu fizyków przybywa rocznie w Polsce i niektórych innych krajach (str. 43)
   6. Z. Ajduk - Nowy schemat nazewnictwa dla hadronów (errata: 4, 386) (str. 51)
   7. WSPOMNIENIA-ROCZNICE
   8. J. A. Zakrzewski - Wspomnienie o Marianie Danyszu (str. 59)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. R. Broda, K. Królas - XXI Zimowa Szkoła Fizyki w Zakopanem (str. 69)
   11. P. Bogusławski, T. Dietl - XVIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Sztokholmie (str. 69)
   12. RECENZJE
   13. W. I. Boncz-Brujewicz, S. G. Kałasznikow - Fizyka półprzewodników (rec. M. Miąsek) (str. 73)
   14. J. Foster, J. D. Nightingale - Ogólna teoria względności (rec. L. M. Sokołowski) (str. 73)
   15. KRONIKA (str. 81)
  • Zeszyt 2
   1. A. Kujawski - Odwrócenie czoła fali świetlnej w zjawiskach nieliniowych (str. 95)
   2. A. Kastler - Max Planck i pojęcie kwantu energii świetlnej E = hv (tłum. J. Piasecki) (str. 107)
   3. F. Mezei - Spektroskopia neutronowego echa spinowego (tłum. I. Sosnowska) (str. 119)
   4. RÓŻNE
   5. Z. Mizgier, S. J. Niementowski - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część IV. Okres 1945-1975 (str. 127)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. Z. Ajduk - IX Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 169)
   8. T. Grycuk, H. Wrembel - Konferencja EGAS w Marburgu (str. 170)
   9. E. Łągiewka - Międzynarodowa Konferencja Krystalografii Stosowanej w Cieszynie (str. 173)
   10. M. A. Herman - Supersieci, mikrostruktury i mikroprzyrządy - konferencja w Göteborgu (str. 174)
   11. RECENZJE
   12. I. S. Słobodecki, L. G. Asłamazow - Zdania z fizyki (rec. J. B. Brojan) (str. 177)
   13. KRONIKA (str. 181)
  • Zeszyt 3
   1. A. Kuczkowski - Polimerowe metale organiczne - nowe materiały o potencjalnych możliwościach technologicznych (str. 199)
   2. A. Kopystyńska - Pułapkowanie cząstek naładowanych (str. 215)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. J. Hurwic - Czesław Białobrzeski (1878-1953). Fizyk i filozof fizyki (str. 225)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. M. W. Kalinowski - Piąta siła (str. 233)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. A. Śliwiński - III Wiosenna Szkoła Akustooptyki i Zastosowań w Wieżycy (str. 245)
   9. Z. Błaszczak - Laserowa Spektroskopia Rozproszeniowa Obiektów Biologicznych - konferencja w Pradze (str. 247)
   10. W. Suski - Anomalne ziemie rzadkie i aktynowce - konferencja w Grenoble (str. 249)
   11. J. M. Langer - XIV Międzynarodowa Konferencja na temat Defektów w Półprzewodnikach (str. 251)
   12. Z. Gołąb-Meyer - Sprawozdanie z Konferencji GIREP '86: "Cosmos - an educational challenge" w Helsingor (str. 252)
   13. W. A. Kamiński - VIII Konferencja struktury "chłodnych" jąder w Albenie (str. 254)
   14. RECENZJE
   15. W. Thirring - Fizyka matematyczna. Tom 2. Klasyczna teoria pola (rec. Z. Oziewicz) (str. 257)
   16. KRONIKA (str. 261)
  • Zeszyt 4
   1. L. Dobrzyński - Neutronowe badania ferromagnetyków metalicznych (str. 279)
   2. T. Monceau, M. Renard - Ślizgająca się fala gęstości ładunku indukuje transport elektronowy (tłum. W. Suski) (str. 299)
   3. RÓŻNE
   4. A. Śliwiński - Nowa wartość standardowej prędkości dźwięku w powietrzu (str. 311)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. A. Wróblewski - Trzysta lat "Zasad" Newtona (str. 315)
   7. NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE
   8. A. Budziak - Lokalizacja śladów cząstek naładowanych w komorach strimerowych za pomocą metod optycznych (str. 345)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. P. Tomaszewski - Europejskie spotkanie krystalografów we Wrocławiu (str. 369)
   11. H. Wrembel - Konferencja IX CANAS/Analytiktreffen 1986 (str. 370)
   12. RECENZJE
   13. J. Petykiewicz - Optyka falowa (rec. E. Jagoszewski) (str. 373)
   14. KRONIKA (str. 375)
  • Zeszyt 5
   1. R. R. Gałązka - Półprzewodniki półmagnetyczne (str. 391)
   2. R. G. Brewer, E. L. Hahn - Pamięć atomowa (tłum. M. Hamera) (str. 399)
   3. S. Weinberg - Pr
   4. Zeszłość i przyszłość fizyki cząstek elementarnych (tłum. Z. Ajduk) (str. 413)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. B. Średniawa - Wspomnienie o procesorze Janie Weyssenhoffie (str. 425)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. P. Pierański, K. W. Wojciechowski, A. Brańka, M. Godlewska - Metoda symulacji mechanicznej w badaniu klasycznych układów wielu ciał (str. 437)
   9. NOWOŚCI NAUKOWE
   10. K. I. Wysokiński - Odkrycie wysokotemperaturowych nadprzewodników (str. 463)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. W. Nowak - Szkoła Zaawansowanych Technik Fizyki Obliczeniowej oraz Konferencja Perspektyw Fizyki Obliczeniowej (str. 473)
   13. RECENZJE
   14. J. D. Bjorken, S. D. Drell - Relatywistyczna teoria kwantów (rec. P. Kosiński, W. Tybor) (str. 475)
   15. KRONIKA (str. 477)
  • Zeszyt 6
   1. G. Binnig, H. Rohrer - Skaningowa mikroskopia tunelowa - od narodzin do wieku dojrzewania (tłum. A. Kiejna) (str. 493)
   2. T. Rothman, G. F. R. Ellis - Metaflacja? (tłum. A. Krasiński; komentarze L. M. Sokołowski, A. Krasiński) (str. 511)
   3. RÓŻNE
   4. H. Z. Wrembel - Niemieckie Towarzystwo Fizyczne (str. 535)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. P. Tomaszewski - 70 lat metody Czochralskiego hodowli kryształów (str. 547)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. L. Tykarski, P. Olbrysz, L. Widomski, L. Dobrzyński - Układ sterowania i zbierania danych z mikrokomputerem (str. 551)
   9. NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE
   10. J. Bartke - Technika przyspieszania ciężkich jonów do energii relatywistycznych (str. 557)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. M. Krawczyk, J. Kalinowski - XXIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Berkeley (str. 573)
   13. T. Paszkiewicz - XXIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej (str. 577)
   14. M. Hajac - XXI Przedszkole Fizyki Teoretycznej (str. 578)
   15. A. Bogusz - Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Fizyków w Lublinie (str. 579)
   16. RECENZJE
   17. F. Kaczmarek - Wstęp do fizyki laserów (rec. Krzysztof Ernst) (str. 581)
   18. LIST DO REDAKCJI
   19. J. Meldizon - Nauczanie fizyki w Uniwersytecie w Konstantynie (str. 585)
   20. KRONIKA (str. 587)
 9. Tom 39, rocznik 1988
  • Zeszyt 1
   1. M. Heller - Jak Einstein stworzył ogólną teorię względności? (str. 3)
   2. E. Ruska - Rozwój mikroskopu elektronowego i elektronowej mikroskopii (tłum. E. Mizera i J. Morawiec) (str. 23)
   3. RÓŻNE
   4. K. Ernst - Włoskie Towarzystwo Fizyczne (str. 37)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. J. Hurwic - Ernest Rutherford (1871-1937). W 50-lecie śmierci (str. 41)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. K. Urban, P. Kramer, M. Wilkens - Kwazikryształy (tłum. J. Gronkowski) (str. 55)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. H. Wrembel - Szkoła fizyki atomowej i molekularnej i konferencja laserowa w Trieście (str. 69)
   11. M. Załuska-Kotur, A. Łusakowski - XIV Seminarium Środkowoeuropejskiej Współpracy w Fizyce Statystycznej (str. 72)
   12. M. Abramowicz, J. Kalinowski, P. Krawczyk - X Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 72)
   13. RECENZJE
   14. A. Piekara - Elektryczność, materia i promieniowanie (rec. J. Ginter) (str. 75)
   15. LIST DO REDAKCJI
   16. W. Wertenstein - W sprawie artykułu prof. J. Hurwica o Pracowni Radiologicznej TNW (str. 78) KRONIKA (str. 79)
  • Zeszyt 2
   1. W. Nazarewicz, Z. Szymański - Superdeformacja jąder atomowych (str. 103)
   2. M. Kasha - Pięćdziesiąt lat schematu poziomów Jabłońskiego (tłum. A. Kowalczyk) (str. 131)
   3. RÓŻNE
   4. A. Oleś - Marian Mięsowicz - członek honorowy PTF (str. 141)
   5. J. Hurwic - Francuskie Towarzystwo Fizyczne (str. 147)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. K. Rzążewski - Skoki kwantowe (str. 149)
   8. Z. Białynicka-Birula - Pierwsze pomiary fazy Berry'ego(str. 157)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. S. Michalak- XXIX Zjazd Fizyków Polskich (str. 165)
   11. J. Konopka - Konferencja robocza EPS na temat zatrudnienia fizyków w Europie (str. 166)
   12. K. Durczewski - IV Szkoła-Sympozjum Fizyki Metali (str. 168)
   13. L. Firlej - II francusko-polskie seminarium niskowymiarowych przewodników organicznych i polimerów elektroaktywnych w Nancy (str. 170)
   14. J. Langer - Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna (ICL-87) (str. 171)
   15. RECENZJE
   16. B. K. Ridley - Czas, przestrzeń, rzeczy (rec. A. Magryta) (str. 173)
   17. LIST DO REDAKCJI
   18. P. Tomaszewski - Publiczny pokaz nadprzewodnictwa we Wrocławiu (str.177)
   19. KRONIKA (str. 179)
  • Zeszyt 3
   1. D. H. Davis, J. Pniewski - Własności hiperjąder w stanie podstawowym (str. 199)
   2. L. Pokora, Z. Ujda - Lasery na swobodnych elektronach (str. 223)
   3. J. M. Langer - Defekty punktowe o głębokich poziomach w półprzewodnikach (str. 245)
   4. RÓŻNE
   5. P. Trzaskoma - O interpretacji mechaniki kwantowej (str. 257)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. E. Weinert-Rączka - VII Dni Wymiany Doświadczeń Nauczania Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych (str. 271)
   8. J. Stepaniak - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii HEP '87 (str. 272)
   9. W. Nazarewicz, Z. Szymański - Międzynarodowa Konferencja ,,Kryształy Jądrowe'' na Krecie (str. 273)
   10. J. Mostowski - Czwarta Międzynarodowa Konferencja Procesów Wielofotonowych (str. 275)
   11. J. Werle - XIX Ogólne Zgromadzenie IUPAP oraz konferencja: Fizyka w Technologicznym Świecie (str. 276)
   12. LIST DO REDAKCJI
   13. J. Spałek - Fizyka w uczelniach technicznych: dokąd zmierza? (str. 281)
   14. KRONIKA (str. 283)
  • Zeszyt 4
   1. S. Szpikowski - Symetrie i supersymetrie w fizyce jądrowej (str. 295)
   2. Z. Szklarski, S. Komornicki - Półprzewodnikowe czujniki gazowe (str. 305)
   3. P. Bicchi - Wpływ pompowania optycznego atomów alkalicznych na tworzenie się cząstek (tłum. A. Kopystyńska) (str. 327)
   4. ROZMOWY
   5. O Wilnie, Toruniu i... Wszechświecie - rozmowa z Wilhelminą Iwanowską (str. 339)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. S. Bednarek - Problemy nauczania fizyki studentów cudzoziemców (str. 365)
   8. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   9. W. A. Kamiński - Lubelskie Sympozjum 300 lat Philosophiae Naturalis Principiorum Mathematicorum Izaaka Newton (str. 371)
   10. J. Koperski, J. Bieroń, K. Życzkowski - XIX Konferencja EGAS w Dublinie (str. 373)
   11. W. Nazarewicz - Międzynarodowa konferencja momentów jądrowych w Melbourne (str. 374)
   12. RECENZJE
   13. K. Zalewski - Wykłady o grupie obrotów (rec. S. G. Rohoziński) (str. 377)
   14. KRONIKA (str. 379)
  • Zeszyt 5
   1. A. Oleś - Metody badania magnetyzmu powierzchni ciała stałego (str. 391)
   2. R. P. Feynman - Komputery kwantowe (tłum. Z. Ajduk) (str. 411)
   3. RÓŻNE
   4. C. P. Enz - Rola przestrzeni i problem lokalizacji w fizyce współczesnej (w szczególności tak, jak je widział Wolfgang Pauli) (tłum. R. Trautman) (str. 433)
   5. A. Sjölander - Od Boltzmana do fizyki statystycznej dnia dzisiejszego (tłum. M. Dudyński i M. Ekiel-Jeżewska) (str. 449)
   6. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   7. M. Kucharski - Zygmunt Florenty Wróblewski - w stulecie śmierci (str. 455)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. S. Pietruszko - XII Międzynarodowa Konferencja Amorficznych i Ciekłych Półprzewodników (str. 469)
   10. R. Gierelak - XXIV Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej w Karpaczu (str. 470)
   11. KRONIKA (str. 473)
  • Zeszyt 6
   1. Cao Long Van, M. Trippenbach - Wielofotonowa jonizacja powyżej progu (str. 487)
   2. W. Świątkowski - Pozytony na granicy metalu (str. 503)
   3. H. Rauch - Interferometria neutronowa testem mechaniki kwantowej (tłum. W. Duch) (str. 519)
   4. ROZMOWY
   5. Rozmowa z profesorem Ignacym Adamczewskim (str. 543)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. M. Bojarski, K. Sokalski - Zjawisko Dopplera w pierwszej pracowni fizycznej (str. 553)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. J. Lus - Sympozjum Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego (str. 559)
   10. J. Kalinowski - Spotkania Fizyków Cząstek Elementarnych w Dolinie Aosty (str. 559)
   11. A. M. Oleś, A. Wittlin - Konferencja Wysokotemperaturowych Nadprzewodników, Materiałów i Mechanizmów Nadprzewodnictwa (str. 562)
   12. RECENZJE
   13. Fizyka i chemia ciała stałego, wybrane zagadnienia (2), praca zbiorowa pod red. J. Z. Damma i J. Klamuta (rec. A. Szytuła) (str. 567)
   14. KRONIKA (str. 571)
 10. Tom 40, rocznik 1989
  • Zeszyt 1
   1. A. Doroba - Kwazikryształy - modele matematyczne i struktura (str. 3)
   2. S. Mrówczyński - Relatywistyczne atomy elementarne (str. 27)
   3. RÓŻNE
   4. A. Kastler - Masery i lasery (tłum. A. Kopystyńska) (str. 39)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. M. Szczekowski - Efekty dikwarkowe w fizyce cząstek elementarnych (str. 55)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. B. Pędzisz - Sesja Studenckich Kół Naukowych Fizyków poświęcona dydaktyce fizyki (str. 73)
   9. Z. Ajduk, S. Pokorski - Nowe Teorie w Fizyce. XI Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 75)
   10. RECENZJE
   11. M. Bertolotti: Masery i lasery, ujęcie historyczne (rec. A. Kopystyńska) (str. 77)
   12. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Fizyka ciała stałego (rec. J. Czerwonko) (str. 81)
   13. I. W. Sawieliew: Kurs fizyki. Tom 1. Mechanika. Fizyka cząsteczkowa (rec. E. Jagoszewski) (str. 82)
   14. KRONIKA (str. 85)
  • Zeszyt 2
   1. J. G. Bednorz, K. A. Müller - Tlenki typu perowskitu - nowe podejście nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego (tłum. K. I. Wysokiński) (str. 99)
   2. E. R. Cohen, B. N. Taylor - Podstawowe stałe fizyczne: opracowanie z 1986 roku (tłum. M. Suffczyński) (str. 129)
   3. J. S. Langer - Niektóre z ostatnich osiągnięć teorii formowania się struktur: dendryty i palce Saffmana-Taylora (tłum. M. A. Załuska-Kotur) (str. 151)
   4. ROZMOWY
   5. Moim mistrzem był Stefan Pieńkowski... - Rozmowa z Tadeuszem Skalińskim (str. 163)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. A. Kiejna - XII Seminarium Fizyki Powierzchni w Piechowicach (str. 183)
   8. W. Suski - Pierwsze Radziecko-Polskie Seminarium Układów f-Elektronowych (str. 184)
   9. RECENZJE
   10. R. L. Liboff: Wstęp do mechaniki kwantowej (rec. A. Szymacha) (str. 187)
   11. M. A. Herman: Heterozłącza półprzewodnikowe: fizyka, technologia, zastosowania (rec. W. Nakwaski) (str. 190)
   12. LISTY DO REDAKCJI
   13. J. Hurwic
   14. KRONIKA (str. 195)
  • Zeszyt 3
   1. M. S. Wartak - Jak wykorzystać magnometr kwantowy do badania mechaniki kwantowej? (str. 211)
   2. P. Haensel - Supernowa 1987A: konfrontacja teorii z obserwacjami (str. 233)
   3. RÓŻNE
   4. J. J. Bara - Dojrzały wiek spektroskopii mössbauerowskiej (str. 261)
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   6. H. Wrembel - Zastosowania fluorescencji chlorofilu - Seminarium w Bad Honnef (str. 269)
   7. M. Subotowicz - Międzynarodowa Konferencja Implantacyjna w Lublinie (str. 270)
   8. RECENZJE
   9. P. Chmela: Wprowadzenie do optyki nieliniowej (rec. K. Wódkiewicz) (str. 273)
   10. J. Kalisz, N. Massalska, J. M. Massalski: Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami (rec. J. Mostowski) (str. 274)
   11. KRONIKA (str. 277)
  • Zeszyt 4
   1. J. H. Schwarz - Superstruny (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 291)
   2. RÓŻNE
   3. M. I. Kaganow - Fizyka ciała stałego: lekcje płynące z poznania (tłum. S. Jakubowicz) (str. 309)
   4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   5. W. Gorzkowski - Przed XX Międzynarodową Olimpiadą Fizyczną (str. 339)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. J. Kalinowski - Sektor Higgsa w teorii oddziaływań elektrosłabych (str. 351)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. P. Bogusławski, T. Dietl - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Warszawie (str. 361)
   10. E. Łągiewka - Krystalografia Stosowana - konferencja w Cieszynie (str. 366)
   11. RECENZJE
   12. R. Jóźwicki: Teoria odwzorowania optycznego (rec. M. Gaj) (str. 369)
   13. KRONIKA (str. 373)
  • Zeszyt 5
   1. M. Mięsowicz, J. Janik - Makro- i mikrodynamiczne efekty w ciekłych kryształach (W stulecie odkrycia ciekłych kryształów) (str. 383)
   2. RÓŻNE
   3. Z. Pogoda, L. M. Sokołowski - Czy matematyka wyróżnia jakiś wymiar przestrzeni? (str. 407)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. W. L. Ginzburg - L. D. Landau: kilka uwag o jego stosunku do fizyki i fizyków (tłum. O. Mańczak) (str. 435)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. M. Górski, M. Krawczyk, J. Kalinowski - XXIV Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Monachium (str. 445)
   8. Z. Błaszczak - Europejska Konferencja Elektroniki Kwantowej w Hanowerze (str. 448)
   9. H. Wrembel - Teaching Modern Physics '88 - konferencja w Monachium (str. 270)
   10. L. Firlej - I Polsko-Radzieckie Seminarium Wysokoprzewodzących Materiałów Organicznych dla Elektroniki Molekularnej (str. 451)
   11. RECENZJE
   12. W. Jakubowski: Przewodniki superjonowe. Własności fizyczne i zastosowania (rec. I. Kosacki) (str. 453)
   13. M. Kiełkiewicz: Teoria reaktorów jądrowych (rec. K. Andrzejowski) (str. 454)
   14. LIST DO REDAKCJI (str. 463)
   15. KRONIKA (str. 457)
  • Zeszyt 6
   1. J. J. Bara - Nadprzewodniki oglądane przez pryzmat spektroskopii mössbauerowskiej (str. 467)
   2. E. Brun - Hierarchie uporządkowania (tłum. G. Tęcza) (str. 495)
   3. NOWE URZĄDZENIA l TECHNIKI EKSPERYMENTALNE
   4. J. Badziak - Lasery ekscymerowe na halogenkach gazów szlachetnych (str. 525)
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   6. T. Szoplik - Komputery optyczne '88 - konferencja w Tulonie (str. 545)
   7. Z. Błaszczak - XIII Międzynarodowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Mińsku (str. 546)
   8. M. Wasielewski - Międzynarodowe Seminarium Materiałów Organicznych dla Elektroniki i Elektrotechniki (str. 549)
   9. RECENZJE
   10. J. V. Iribarne, H. R. Cho: Fizyka atmosfery (rec. S. P. Malinowski) (str. 551)
   11. F. Close: Kosmiczna cebula (rec. Z. Ajduk) (str. 552)
   12. KRONIKA (str. 555)