Roczniki 1990-1999

Spis treści:

 1. Tom 41, rocznik 1990
  • Zeszyt 1 - 2
   1. D. H. Davis, J. Pniewski - Stany wzbudzone hiperjader (str. 3)
   2. M. Majewski - Mezony gluonowe (str. 23)
   3. RÓŻNE
   4. R. Greenler - Poza (widzialną) tęczą (tłum. B. Wojtowicz) (str. 53)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. H. Szydłowski - Stan pracowni fizycznych I w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych (str. 59)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. A. Szytuła - Magnetyczne własności wysokotemperaturowych nadprzewodników (str. 67)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. B. Grządkowski, J. Kalinowski - Konferencja fizyki słabych oddziaływań i neutrin w Ginosar (str. 89)
   11. RECENZJE
   12. A. Oleś: Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego (rec. J. Stankowski) (str. 91)
   13. W. Thirring: Fizyka matematyczna. Tom 4. Mechanika kwantowa wielkich układów (rec. R. Alicki) (str. 92)
   14. KRONIKA (str. 95)
  • Zeszyt 3 - 4
   1. J. Garbarczyk - Protonowe przewodniki superjonowe (str. 103)
   2. B. L. Altshuler, P. A. Lee - Nieuporządkowane układy elektronowe (tłum. W. Bardyszewski) (str. 139)
   3. M. Schwartz - Pierwszy eksperyment z wysokoenergetycznymi neutrinami (tłum. A. Lipniacka) (str. 159)
   4. RÓŻNE
   5. C. Piron - Świat kwantowy (tłum. W. Daniel) (str. 173)
   6. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   7. A. Icha - Życie i działalność naukowa Ettore Majorany (1906-1938) (str. 181)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. H. Szymczak - Międzynarodowa Konferencja Magnetyczna ICM '88 (str. 191)
   10. A. Ciszewski - Seminarium fizyki powierzchni w Piechowicach (str. 193)
   11. Z. Ajduk, S. Pokorski - XII Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 194)
   12. RECENZJE
   13. M. Grabowski, R. S. Ingarden: Mechanika kwantowa. Ujęcie w przestrzeni Hilberta (rec. W. Garczyński) (str. 197)
   14. J. Dobrzycki, A. Dobrzycki: Atlas nieba gwiaździstego, epoka J2000.0 (rec. A. Burnicki) (str. 198)
   15. LIST DO REDAKCJI
   16. J. Czerniawski, J. Kajfosz - Czy Lorentz nie rozumiał szczególnej teorii względności? (str. 201)
   17. KRONIKA (str. 205)
  • Zeszyt 5
   1. A. Kuczkowski - Efekt Becquerela (str. 219)
   2. J. Steinberger - Eksperymenty z wiązkami wysokoenergetycznych neutrin (tłum. A. Lipniacka) (str. 239)
   3. RÓŻNE
   4. B. Macukow - Neurokomputery (str. 265)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. J. Terlecki, S. Bautembach - O miejsce fizyki w nauczaniu medycyny (str. 285)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. J. Sobczyk - 25 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej (str. 289)
   9. D. Frąckowak - Fotobiologia i biotechnologia - Sympozjum w Poznaniu (str. 290)
   10. H. Szymczak - Europejska Konferencja: "Materiały Magnetyczne i Zastosowania" (EMMA 89) (str. 291)
   11. RECENZJE
   12. I. W. Sawieliew: Kurs Fizyki, t. 2, Elektryczność i magnetyzm, Fale, Optyka (rec. E. Jagoszewski) (str. 295)
   13. I. W. Sawieliew: Kurs Fizyki, t. 3 (rec. E. Idczak) (str. 297)
   14. Biospektroskopia, t. 3, pod red. Jacka Twardowskiego (rec. D. Frąckowiak) (str. 299)
   15. KRONIKA (str. 303)
  • Zeszyt 6
   1. A. Guła, Z. Oziewicz, N. Popov - Mionowa kataliza syntezy jądrowej (str. 319)
   2. L. M. Lederman - Obserwacje w fizyce cząstek - od dwóch neutrin do modelu standardowego (tłum. H. Białkowska) (str. 349)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNCE
   4. W. Nawrocik - Arkadiusz Henryk Piekara (1904-1989) (str. 375)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. H. Szydłowski - Kierunki dalszej modernizacji pracowni fizycznej I Instytutu Fizyki UAM (str. 379)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. J. Szudy - XXX Zjazd Fizyków Polskich - wrażenia uczestnika (str. 385)
   9. Z. Błaszczak - Europejska Konferencja Elektroniki Kwantowej w Dreźnie (str. 386)
   10. RECENZJE
   11. W. N. Orajewski - Plazma na Ziemi i w Kosmosie (rec. E. Infeld) (str. 389)
   12. J. M. Kreiner: Astronomia z astrofizyką (rec. A. Woszczyk) (str. 391)
   13. A. W. Astachow - Kurs fizyki, t. l. Mechanika, Teoria kinetyczna (rec. S. Salach) (str. 393)
   14. LIST DO REDAKCJI
   15. W. Królikowski - W sprawie "kwarka" (str. 395)
   16. KRONIKA (str. 397)
 2. Tom 42, rocznik 1991
  • Zeszyt 1
   1. Z. Ajduk, S. Pokorski - Ewolucja fizyki cząstek elementarnych (str. 5)
   2. W. Gawlik - Elektrodynamika atomu we wnęce rezonansowej (str. 33)
   3. M. Zając, J. Nowak - Dyfrakcyjne i kinoformowe optyczne elementy odwzorowujące (str. 53)
   4. RÓŻNE
   5. R. Gajewski - Fuzja, nadzieja czy iluzja? (str. 85)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. H. Z. Wrembel - Aktualne problemy fizyki plazmy (str. 97)
   8. H. Szydłowski - Pierwsza Konferencja PATT w Polsce (str. 99)
   9. W. Duch - 30 lat Konferencji Sanibel (str. 101)
   10. RECENZJE
   11. M. Heller: Teoretyczne podstawy kosmologii (rec. A. Krasiński) (str. 105)
   12. M. Heller: odpowiedź na recenzję książki "Teoretyczne podstawy kosmologii" (str. 108)
   13. LIST DO REDAKCJI
   14. B. Jancewicz - O nazwach niektórych cząstek (str. 111)
   15. OD REDAKCJI (str. 113)
   16. KRONIKA (str. 115)
  • Zeszyt 2
   1. M. Heller - Unifikacja i geometryzacja fizyki w kosmologicznym kontekście (str. 131)
   2. W. Królikowski - Uwagi o sytuacji w teorii cząstek (str. 147)
   3. RÓŻNE
   4. T. Szoplik - Połączenia optyczne w komputerach (str. 165)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. J. Bartke - Elektromagnetyczna dysocjacja relatywistycznych jąder (str. 191)
   7. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   8. S. Michalak, J. H. Rutkowski - Ilia Michajłowicz Frank (1908-1990) (str. 209)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. Z. Błaszczak, P. Gauden - Wykorzystanie wiązki światła lasera do pokazów adiabatycznego rozprężania gazu (str. 215)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. W. Duch - SUPER! - trzecia doroczna konferencja poświęcona superobliczeniom (str. 219)
   13. B. Pędzisz - X Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych Fizyków (str. 221)
   14. RECENZJE
   15. W. Scharf: Akceleratory cząstek naładowanych - zastosowanie w nauce i technice (rec. L. Zemło) (str. 225)
   16. D.H. Perkins: Wstęp do fizyki wysokich energii (rec. J. Wosiek) (str. 227)
   17. KRONIKA (str. 231)
  • Zeszyt 3
   1. I. Kosacki - Fizyka i zastosowanie kryształów superjonowych Cd1-xPbxF2 (str. 245)
   2. D.L. Matthews, M.D. Rosen - Lasery miękkiego promieniowania rentgenowskiego (tłum. J. Grochmalicki) (str. 271)
   3. B. Lengeler - Absorpcja i odbicie promieni X: nowe sondy w fizyce ciała stałego (tłum. J. Gronkowski) (str. 289)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. E. Dębowska, W. Świątkowski - Pamięci Profesora Bronisława Rozenfelda (str. 303)
   6. ROZMOWA
   7. Na pograniczu fizyki i chemii - Rozmowa z Józefem Hurwicem (str. 313)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. H. Szydłowski, R. Smuszkiewicz - Skomputeryzowane stanowisko do pomiaru przewodnictwa cieplnego dla Pracowni Fizycznej I (str. 335)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. Z. Gołąb-Meyer - Sympozjum w Helsinkach na temat oceny nauczania fizyki (str. 343)
   12. RECENZJE
   13. R.S. Ingardcn, A. Jamiołkowski, R. Mrugała: Fizyka statystyczna i termodynamika (rec. M. Cieplak) (str. 347)
   14. R.S. Ingarden, A. Jamiołkowski, R. Mrugała: odpowiedź na recenzję książki "Fizyka statystyczna i termodynamika" (str. 351)
   15. KRONIKA (str. 355)
  • Zeszyt 4
   1. W. A. Kamiński - Reakcje podwójnej wymiany ładunku z pionami: nowe perspektywy fizyki jądrowej (str. 369)
   2. RÓŻNE
   3. H.Z. Wrembel - Zagadnienie rtęci w morzu: sposoby oznaczania i skutki skażenia środowiska przyrodniczego (str. 387)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. B. Średniawa - Rola współpracy Mariana Smoluchowskiego i Teodora Svedberga w prowadzonych w pierwszych latach XX wieku badaniach ruchów Browna i fluktuacji (str. 423)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. M. Kozłowski, M. Kowalczyk - Badanie przejść: chaos-uporządkowanie-chaos w układzie dwóch oscylatorów sprzężonych nieliniowo (str. 457)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. P. Krawczyk - XIII Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 461)
   10. E. Łągiewka - Międzynarodowa konferencja krystalografii stosowanej w Cieszynie (str. 462)
   11. E. Łągiewka - Letnia Szkoła nt. metody Rietvelda (RSSB-90) w Cieszynie (str. 464)
   12. RECENZJE
   13. S. Brandt, H.D. Dahmen: Mechanika kwantowa w obrazach (rec. J. Zakrzewski) (str. 467)
   14. B. Średniawa: Mechanika kwantowa (rec. P. Staszewski) (str. 468)
   15. KRONIKA (str. 473)
  • Zeszyt 5
   1. H. Dehmelt - Doświadczenia z izolowaną cząstką subatomową w spoczynku (tłum. M. Łukaszewski) (str. 489)
   2. W. Paul - Pułapki elektromagnetyczne dla cząstek naładowanych i obojętnych (tłum. M. Łukaszewski) (str. 503)
   3. RÓŻNE
   4. T. Hofmokl - Sieć komputerowa EARN w Polsce (str. 527)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. P.A.M. Dirac - Wspomnienia pasjonujących lat (tłum. Z. Ajduk) (str. 531)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. M. Kozłowski, P. Kapałka - Twierdzenie H Boltzmanna w przypadku oddziaływań łamiących symetrię względem odwrócenia czasu (str. 571)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. K. Chałasińska-Macukow, A. Kujawski - Kongres ICO (str. 579)
   11. J. Auleytner - XV Międzynarodowa Konferencja "Particle Tracks in Solids" (str. 581)
   12. RECENZJE
   13. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna (rec. M. Sowa) (str. 583)
   14. LIST DO REDAKCJI
   15. B. Jancewicz - W kwestii terminologicznej (str. 587)
   16. KRONIKA (str. 589)
  • Zeszyt 6
   1. K. Chałasińska-Macukow - Optyczne pamięci skojarzeniowe (str. 605)
   2. N.F. Ramsey - Doświadczenia z rozdzielonymi polami zmiennymi i maserami wodorowymi (tłum. M. Łukaszewski) (str. 625)
   3. ROZMOWY
   4. Uniwersytet Warszawski jest moją Alma Mater - rozmowa ze Stanisławem Mrozowskim (str. 651)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. M.R. Dudek, T. Paszkiewicz - Prosty model nieodwracalnego zachowania się układów fizycznych: mazaki i kule na okręgu (str. 685)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. K. Ławniczak-Jabłońska - Pierwsze Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (str. 703)
   9. RECENZJE
   10. S. Przestalski: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki (rec. E. Śpiewla) (str. 705)
   11. KRONIKA (str. 707)
 3. Tom 43, rocznik 1992
  • Zeszyt 1
   1. J. Werle - Jak nauki fizyczne odkrywały jedność przyrody (str. 5)
   2. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   3. B. Średniawa - Ewolucja pojęcia eteru i wczesny okres teorii względności w pracach fizyków krakowskich (str. 33)
   4. ROZMOWY
   5. O anihilacji pozytonów, roli kobiet w fizyce i ... - Rozmowa z Bronisławem Rozenfeldem i Henrykiem Stachowiakiem (str. 47)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. M. R. Dudek, T. Paszkiewicz - Mazaki i kule na okręgu - automat komórkowy (str. 57)
   8. NOWOŚCI NAUKOWE
   9. J. Figiel - Czy Ziemia przyciąga antyprotony inaczej niż protony? (str. 69)
   10. NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE
   11. Granulowane nadprzewodniki jako detektory cząstek (oprac. J. Igalson) (str. 75)
   12. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   13. Z. Ajduk, S. Pokorski - XIV Warszawska Międzynarodowa Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych (str. 81)
   14. H. Wrembel - Międzynarodowe Kolokwium Spektroskopowe w Bergen (str. 82)
   15. RECENZJE
   16. D. Bohm - Ukryty porządek (rec. P. Trzaskoma) (str. 85)
   17. J. Petykiewicz - Podstawy fizyczne optyki scalonej (rec. M. Szustakowski) (str. 88)
   18. KRONIKA (str. 93)
  • Zeszyt 2
   1. J. Rayski - Klasyfikacja cząstek i pól fundamentalnych (str. 115)
   2. R. E. Taylor - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne: pierwsze lata (tłum. A. Lipniacka) (str. 123)
   3. RÓŻNE
   4. T. Schucker - Węzły i ich powiązanie z fizyką (tłum. B. Wojtowicz) (str. 167)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. R. Broda - Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Ogazie (str. 179)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. J. Janik, A. Kaczmarski, K. Sokalski - Hydrodynamika ciekłych kryształów w I pracowni fizycznej (str. 185)
   9. M. Kugler - Ruch w nieinercjalnych układach odniesienia: nowe spojrzenie na starą fizykę (tłum. Z. Ajduk) (str. 189)
   10. NOWOŚCI NAUKOWE
   11. B. Torresani - Analiza falkowa - metoda badania sygnałów w matematyce i fizyce (tłum. J. Kalinowski) (str. 203)
   12. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   13. B. Janowska-Dmoch - Międzynarodowe Kolokwium Optyczne DOE 91 (str. 217)
   14. H. Wrembel - Oznaczanie pierwiastków w przyrodzie - sympozjum w Loen (str. 219)
   15. RECENZJE
   16. J. Orear: Fizyka, t. 1 i 2 (rec. S. Salach) (str. 223)
   17. E. Leader, E. Predazzi: Wstęp do teorii oddziaływań kwarków i leptonów (rec. J. Kwieciński) (str. 224)
   18. KRONIKA (str. 227)
  • Zeszyt 3
   1. H. W. Kendall - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne: eksperymenty na protonie i badanie skalowania (tłum. A. Kupść i M. Szleper) (str. 243)
   2. RÓŻNE
   3. W. Królikowski - Badania przyrodnicze a wiedza powszechna w warunkach kryzysu (str. 275)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. J.A. Zakrzewski - Wspomnienie o Jerzym Pniewskim (str. 279)
   6. S. Pokorski - Wspomnienie o Grzegorzu Białkowskim (str. 287)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. K. Doroba - Znakowanie zapachów w oddziaływaniach hadronów z dużym pędem poprzecznym (str. 291)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. S.K. Hoffmann - XXXI Zjazd Fizyków Polskich (str. 309)
   11. K. Chałasińska-Macukow - Kongres Optyki i Inżynierii Optycznej w San Diego (str. 312)
   12. RECENZJE
   13. Biospektroskopia, t. l, pod redakcją J. Twardowskiego (rec. B. Lesyng) (str. 315)
   14. Biospektroskopia, t. 4, pod redakcją J. Twardowskiego (rec. H. Barańska) (str. 317)
   15. KRONIKA (str. 321)
  • Zeszyt 4
   1. J.I. Friedman - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne: porównania z modelem kwarkowym (tłum. A. Kupść) (str. 335)
   2. RÓŻNE
   3. R.S. Ingarden - Ostatni wykład (str. 359)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. S.A. Chojnacki - Wspomnienia o Gieorgiju Nikołajewiczu Florowie (str. 363)
   6. B. Średniawa - Wczesne badania nad podstawami szczególnej i ogólnej teorii względności w Polsce (str. 367)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. A. Szymacha - Jak uczyć szczególnej teorii względności (str. 381)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. J. Wołowski - XXI Europejska Konferencja na temat Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią (str. 391)
   11. F. Jaroszyk - Fizyka w Medycynie: Sympozjum z okazji 70-lecia powstania Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu (str. 393)
   12. P. Sobkowicz - VII Międzynarodowa Szkoła Zimowa Nowych Osiągnięć w Fizyce Ciała Stałego (str. 395)
   13. RECENZJE
   14. J. Przedmojski: Rentgenowskie metody badawcze w inżynierii materiałowej (rec. E. Łągiewka) (str. 397)
   15. A. Kawski: Fotoluminescencja roztworów (rec. D. Frąckowiak) (str. 399)
   16. KRONIKA (str. 403)
  • Zeszyt 5
   1. A. Krasiński - Fizyka w niejednorodnym Wszechświecie (str. 415)
   2. RÓŻNE
   3. A. K. Wróblewski - Dzieci Arystotelesa (str. 431)
   4. P. Sobkowicz - Sieci komputerowe (str. 441)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. M. Płoszajczak, A. Sobiczewski, J. Wilczyński - Wspomnienie o Zbigniewie Bochnackim (str. 445)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. H. Wrembel, Z. Meger - Promieniowanie ciała doskonale czarnego (str. 457)
   9. W. Gorzkowski - I Ogólnopolski konkurs uczniowskich prac naukowych z fizyki (str. 471)
   10. W. Gorzkowski - Wykłady dla uczniów i nauczycieli w IF PAN (str. 477)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. H. Wrembel - Komputery w fizyce - europejska szkoła letnia (str. 481)
   13. J. Bąk-Misiuk - Charakterystyka materiałów i struktur. Konferencja w Smolenicach (str. 483)
   14. RECENZJE
   15. M. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski: Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie (rec. W. Gorzkowski) (str. 485)
   16. K. Gniadek: Optyczne przetwarzanie informacji (rec. T. Szoplik) (str. 488)
   17. KRONIKA (str. 491)
  • Zeszyt 6
   1. W.J. Świątecki - Porządek, chaos i dynamika jąder (str. 507)
   2. J. Gil - Pulsary a relatywistyczne teorie grawitacji (str. 521)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. R. Męclewski, S. Mróz, K. Wojciechowski, A. Szaynok - Profesor Jan Nikliborc: twórca Wrocławskiej Szkoły Fizyki Powierzchni Ciała Stałego (str. 549)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. G. Marx - Jak długo trwa jedna sekunda? (tłum. C. Iwaniszewska) (str. 565)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. A. Kopystyńska - Czwarta Europejska Konferencja Fizyki Atomowej i Cząsteczkowej (str. 575)
   9. C. Iwaniszewska - Spotkanie dwóch światów (str. 577)
   10. T. Durakiewicz - Warsztat izotopowy: impresje z międzynarodowego sympozjum (str. 579)
   11. RECENZJE
   12. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki, t. 2, cz. I (rec. K. Grotowski) (str. 581)
   13. KRONIKA (str. 585)
 4. Tom 44, rocznik 1993
  • Zeszyt 1
   1. Dziwność w jądrach J. Dąbrowski s. 3
   2. Pola cechowania R. Mills, tłum. Z. Ajduks. 23
   3. RÓŻNE: Badania naukowe podstawowe i stosowane A. Hrynkiewicz s. 63
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Wspomnienie o Przemysławie Zielińskim J. M. Stepaniak s. 71
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze w Uniwersytecie Warszawskim A. Hennel s. 79
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Konferencja na temat dziwności w jądrach; Międzynarodowa Szkoła i Sympozjum nt. Wykorzystania Promieniowania Synchrotronowego w Naukach Przyrodniczych J. A. Zakrzewski; R. Iwanowski s. 83
   7. RECENZJE: M. Toda, R. Kubo, N. Saito: Fizyka statystyczna I oraz R. Kubo, M. Toda, N. Hashitsume: Fizyka statystyczna II rec. J. Piasecki s. 89
   8. KRONIKA s. 93
  • Zeszyt 2
   1. O historii najbardziej kontrowersyjnego defektu w półprzewodnikach J. Baranowski s. 107
   2. Miękka materia P.-G. de Gennes, tłum. R. Hołyst s. 121
   3. RÓŻNE: Granty KBN z fizyki - I konkurs s. 131
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Fizyka wysokich energii w Polsce: pierwsze 50 lat A. K. Wróblewski s. 153
   5. NOWOŚCI NAUKOWE: Czy uda się wytworzyć antywodór? oprac. M. Łukaszewski s. 201
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XV Międzynarodowa Warszawska Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu; II Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej ,,Symetria i Własności Strukturalne Materii Skondensowanej"; Fizyka jądrowa znowu w Zakopanem Z. Ajduk, S. Pokorski; D. Lipiński; R. Broda s. 205
   7. RECENZJE: K. Ernst: Fizyka sportu rec. J. Tołwiński s. 213
   8. KRONIKA s. 215
  • Zeszyt 3
   1. Własności i synteza najcięższych jąder A. Sobiczewski s. 235
   2. Doświadczenia z pojedynczymi atomami i sprawdzenie podstaw fizyki kwantowej H. Walther, tłum. A. Kopystyńska s. 259
   3. RÓŻNE: Gloria i inne efekty rozszczepienia światła słonecznego w atmosferze ziemskiej W. Maciejewski s. 287
   4. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Drugie Sympozjum Maksa Borna B. Jancewicz s. 317
   5. RECENZJE: A. Januszajtis: Fizyka dla politechnik, t. 3, Fale rec. B. Słowiński s. 319
   6. LISTY DO REDAKCJI: Spór o dopełniacz rzeczownika kwark J. Miodek s. 321
   7. KRONIKA s. 323
  • Zeszyt 4
   1. Fullereny K.I. Wysokiński s. 339
   2. Układy otwarte - niezwykły świat stanów nierównowagi H. Haken, tłum. J. Hołyst, A. Kujawski s. 365
   3. RÓŻNE: Prosta metoda rozwiązywania jednowymiarowego równania Schrodingera K. Banaszek s. 381
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Hiperjądra: czterdzieści lat później J. A. Zakrzewski s. 399
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Układy odniesienia od Kopernika do Einsteina: Międzynarodowa Konferencja GIREP-u (Toruń 1991) oraz Ogólnopolska Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna (Toruń 1992) J. Turło s. 411
   6. RECENZJE: Informacja obrazowa, praca zbiorowa, koordynator: M. Ostrowski rec. H. L. Oczkowski s. 415
   7. LISTY DO REDAKCJI: Jak oduczyć szczególnej teorii względności?; Odpowiedź na list dra Czerniawskiego J. Czerniawski; A. Szymacha s. 421
   8. KRONIKA s. 423
  • Zeszyt 5
   1. Promieniotwórczość naturalna w środowisku A. Hrynkiewicz s. 439
   2. Podstawowe stałe fizyki i spektroskopii B. W. Petley, tłum. B. Wojtowicz, M. Łukaszewski s. 463
   3. RÓŻNE: Sprawa Galileusza; W sprawie "sprawy Galileusza" A. Krasiński; M. Heller s. 487
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Wspomnienie o Profesorze Marianie Mięsowiczu (1907-1992) J. Bartke s. 515
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Niemiecko-Polskie Sympozjum Fizyki Półprzewodników Półmagnetycznych W. Dobrowolski, E. Grodzicka s. 523
   6. RECENZJE: A. Dubik: Zastosowanie laserów rec. M. Kolwas s. 527
   7. KRONIKA s. 529
  • Zeszyt 6
   1. Mechanizmy reakcji w zderzeniach jądro-jądro przy niskich i średnich energiach K. Siwek-Wilczyńska, J. Wilczyński s. 543
   2. Każdony dla każdego F. Wilczek, tłum. T. Dietl s. 565
   3. RÓŻNE: Elektroniczne biblioteki i bazy informacyjne z dziedziny nauk fizycznych; Lekcja pokory E. Kuczyńska, B. Rykaczewska-Wiorogórska; D. Kleppner, tłum. P. Sobkowicz s. 579
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Jan Hendrik Oort - wielki astronom XX w. A. Woszczyk s. 599
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: II Ogólnopolski Konkurs Uczniowskich Prac Naukowych z Fizyki; Szkoła Nauk Ścisłych - niepaństwowa wyższa uczelnia W. Gorzkowski; T. Dietl s. 611
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Laboratoria mikrokomputerowe w nauczaniu - Seminarium NATO w Amsterdamie H. Szydłowski s. 623
   7. RECENZJE: M. Pluta: Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym rec. J. Petykiewicz s. 627
   8. LISTY DO REDAKCJI: Polski fizyk profesorem College de France J. Hurwic s. 629
   9. KRONIKA s. 631
   10. ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 44 (1993) s. 641
 5. Tom 45, rocznik 1994
  • Zeszyt 1
   1. LEP i wyniki uzyskane przez DELPHI po czterech latach działania Współpraca DELPHI-Polska s. 3
   2. RÓŻNE: Komputery kwantowe; Granty KBN z fizyki - II i III konkurs D. Deutsch, tłum. J. Mostowski; -s. 45
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Onsager Ł. A. Turski s. 69
   4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: O tym, jak nietoperze obaliły teorię względności A. Trautman s. 73
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XVI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Z. Ajduk, S. Pokorski s. 85
   6. RECENZJE: K. Shimoda: Wstęp do fizyki laserów rec. F. Kaczmarek s. 87
   7. KRONIKA s. 89
  • Zeszyt 2
   1. Odkrycia najcięższych pierwiastków A. Hrynkiewicz, A. Sobiczewski s. 111
   2. Półprzewodniki półmagnetyczne - przygoda mojego życia naukowego J. Gaj s. 125
   3. Elektroniczne obrazowanie promieniowania jonizującego za pomocą ograniczonych lawin w gazach G. Charpak, tłum. M. Szczekowski
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Wspomnienie o Kazimierzu Rosińskim (1920-1992) M. Łukaszewski s. 157
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: XXIV Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Pokaz efektu Halla na sali wykładowej W. Gorzkowski; A. Babiński s. 163
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XXXII Zjazd Fizyków Polskich; Konferencja Quark Matter '93 B. Jancewicz; H. Białkowska s. 175
   7. RECENZJE: J. Warczewski: Krystaliczne struktury modulowane; R. K. Luneburg: Matematyczna teoria optyki rec. L. Dobrzyński; J. Zaremba s. 187
   8. KRONIKA s. 193
  • Zeszyt 3
   1. Sieci neuronowe R. Tadeusiewicz s. 215
   2. Promieniowanie kosmiczne i kosmologia A. W. Wolfendale s. 237
   3. Złamane symetrie R. Peierls, tłum. K. Burzyński s. 249
   4. RÓŻNE: Mikrobaterie stałociałowe jako źródło mikromocy; Unieszkodliwianie odpadów reaktorowych M. Balkanski, tłum. E. Kaczmarek-Morawiec; M. Suffczyński s. 261
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: Drgania harmoniczne struny - ćwiczenie laboratoryjne z umiarkowanym użyciem komputera A. Walanus s. 287
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Racjonalne korzystanie z energii; XVIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Zderzeń Elektronowych i Atomowych H. Z. Wrembel; C. Szmytkowski, R. Szmytkowski s. 291
   7. RECENZJE: H.G. Schuster: Chaos deterministyczny. Wprowadzenie; A. Śliwiński: Ultradźwięki i ich zastosowania rec. M. Kuś; A. Leszczyński s. 297
   8. KRONIKA s. 303
  • Zeszyt 4
   1. Gigantyczne rezonanse narzędziem badania materii jądrowej A. Bałanda, A. Maj s. 319
   2. RÓŻNE: Fizycy wszystkich krajów, łączcie się; Granty KBN z fizyki - IV i V konkurs J. Werle; - s. 359
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Zasada astrologiczna Ł. A. Turski s. 377
   4. NOWOŚCI NAUKOWE: Kryształy optyczne A. Hemmerich, T. Hansch, tłum. A. Błędowski s. 381
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Srebrny jubileusz EGAS-u; XVI Kongres ICO; Quantum Optics III J. Dembczyński, A. Stachowska, H.Z. Wrembel; T. Cichocki; K. Wódkiewicz s. 389
   6. RECENZJE: W. Demtroder: Spektroskopia laserowa; J. Ginter: Fizyka fal, t. I i II rec. W. Gawlik; S. Hałas s. 395
   7. KRONIKA s. 401
  • Zeszyt 5
   1. Optyka fal atomowych z użyciem struktur dyfrakcyjnych O. Carnal, J. Mlynek, tłum. K. Kolwas s. 419
   2. RÓŻNE: Akceleratory medyczne w radioterapii: historia, stan obecny i perspektywy O. A. Chomicki, W. H. Scharf s. 433
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Zarys dziejów "Hożej" A. K. Wróblewski s. 459
   4. ROZMOWY: Ciekawość i współczucie (rozmowa z Victorem Weisskopfem) tłum. B. Wojtowicz s. 487
   5. NOWOŚĆI NAUKOWE: Niewidzialna promieniotwórczość A. Sobiczewski s. 497
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Światło i informacja: Konferencja GIREP '93 M. Staszel s. 501
   7. RECENZJE: H. Haken: Światło. Fale, fotony, atomy; J. W. Goodman: Optyka statystyczna rec. Z. Białynicka-Birula; J. Szudy s. 503
   8. KRONIKA s. 509
  • Zeszyt 6
   1. Wiązki kwazicząstek w jednorodnych przestrzeniach anizotropowych i fononowe obrazy kryształów T. Paszkiewicz s. 523
   2. Dynamiczne przejawy istnienia ciemnej materii S. Tremaine, tłum. M. Krośniak s. 551
   3. RÓŻNE: Datowanie metodą termoluminescencji A. Chruścińska, H. L. Oczkowski s. 573
   4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: Uwagi o graficznym przedstawianiu efektów kwantowych S. Jakubowicz, W. Świątkowski s. 589
   5. NOWOŚCI NAUKOWE: Jest szósty kwark S. Mrówczyński s. 595
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: IV Międzynarodowe Sympozjum ,,Systems with Fast Ionic Transport"; XVII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu; II spotkanie robocze poświęcone izotopom W. Bogusz; Z. Ajduk, J. Kalinowski, S. Pokorski; S. Hałas s. 599
   7. RECENZJE: S. Hawking: Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce; S. Hawking: Krótka historia czasu; od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur rec. A. Krasiński; A. Krasiński s. 603
   8. KRONIKA s. 609
   9. ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 45 (1994) s. 623
 6. Tom 46, rocznik 1995
  • Zeszyt 1
   1. Klastry metali alkalicznych: układy kwantowe o kilku tysiącach elementów M. Kicińska-Habior s. 3
   2. Odkrycie pulsara w układzie podwójnym tłum. R.A. Hulse, RÓŻNE
   3. Granty KBN z fizyki - VI i VII konkurs s. 55
   4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   5. Nowy rok ... i małpy w Szkole Nauk Ścisłych M. Łukaszewski, NOWOŚCI NAUKOWE s. 65
   6. Poszukiwania ciemnej materii za pomocą mikrosoczewkowania grawitacyjnego K.Z. Stanek, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 69
   7. - VIII Międzynarodowa Konferencja Geologii, Kosmochronologii i Geologii Izotopowej w Berkeley T. Durakiewicz s. 77
   8. - XXII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników J. Blinowski s. 79
   9. RECENZJE
   10. J. Żmija, J. Zieliński, J. Parka, E. Nowinowski-Kruszelnicki: Displeje ciekłokrystaliczne. Fizyka, technologia, zastosowanie rec. M. Godlewski s. 81
   11. H. Gurgul: Zarys historii fizyki od starożytności do XX wieku - skrypt dla studentów fizyki rec. A.K. Wróblewski, KRONIKA, s. 82
  • Zeszyt 2
   1. Dyspersyjne materiały ferromagnetyczne S. Bednarek s. 103
   2. Pulsary w układach podwójnych a relatywistyczna teoria grawitacji tłum. J.H. Taylor, Jr., WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   3. Julian Schwinger 1918 - 1994 145 I. Białynicki-Birula, ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   4. Memoriał - rezolucja w sprawie nauczania fizyki w wyższych szkołach technicznych s. 151
   5. Dynamika nieliniowa i chaos na przykładzie układu RLC J. Kozłowski, J. Pietrzak, R. Znamierowski, NOWOŚCI NAUKOWE s. 153
   6. Odkrycie nadprzewodnictwa magnetycznego tłum. G. Pickett, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. - Własności związków f-elektronowych A. Szytuła s. 175
   8. Konferencja Fizyki Hiperjądrowej i Cząstek Dziwnych w Vancouverze J. Dąbrowski - s. 176
   9. - CLEO/EQEC '94 K. Ernst s. 178
   10. RECENZJE
   11. J.A. Krawcow, J.I. Orłow: Optyka geometryczna ośrodków niejednorodnych rec. K. Pietraszkiewicz s. 181
   12. Michel Westphal przy współpracy Helgi Pfaff: Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał rec. T. Skośkiewicz, KRONIKA, s. 182
  • Zeszyt 3
   1. Dlaczego nie ma nic, skoro powinno coś być, czyli centralny problem fizyki teoretycznej L.M. Sokołowski s. 207
   2. Radiacyjna kompresja plazmy W. Stępniewski, M. Scholz, A. Gałkowski, RÓŻNE s. 235
   3. Blaski i cienie Komitetu Badań Naukowych z perspektywy trzech lat pierwszej kadencji A.Z. Hrynkiewicz, NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE s. 259
   4. Nowy toruński radioteleskop J. Turło, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 281
   5. - XI Międzynarodowa konferencja nt. stałych związków pierwiastków przejściowych SCTE-11 W. Suski s. 285
   6. - Spotkanie robocze nt. struktur magnetycznych i przejść fazowych A. Oleś, J. Wolny, A. Szytuła s. 287
   7. - Wysokoprzewodzące Materiały Organiczne dla Elektroniki Molekularnej A. Graja s. 288
   8. RECENZJE
   9. W. Scharf: Akceleratory biomedyczne rec. L. Zemło s. 291
   10. M. Siemiński: Fizyka zagrożeń środowiska rec. A. Hrynkiewicz s. 293
   11. LISTY DO REDAKCJI
   12. - Staże zagraniczne dla młodych doktorów M. Grynberg s. 295
   13. KRONIKA, s. 297
  • Zeszyt 4
   1. Fraktalna struktura stanów podstawowych jednowymiarowego modelu Isinga M. Mulak, R. Gonczarek s. 315
   2. Nadprzewodniki organiczne - spełnione i niespełnione nadzieje A. Graja, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 327
   3. Fizyka w Oflagu VII A - Murnau A. Pilawski, ROZMOWY s. 353
   4. O optyce geometrycznej i termodynamice informacyjnej, a także o Lwowie, Wrocławiu i Toruniu Rozmowa z R.S. Ingardenem NOWE URZĄDZENIA I TECHNIKI EKSPERYMENTALNE s. 357
   5. Warszawski cyklotron i Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów J. Kownacki, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 389
   6. - XVI Międzynarodowa Konferencja Fizyki i Astrofizyki Neutrin W.A. Kamiński s. 397
   7. RECENZJE
   8. A. Drzewiński, J. Wojtkiewicz: Opowieści z historii fizyki rec. Z. Gołąb-Meyer s. 401
   9. R. Zallen: Fizyka ciał amorficznych rec. A. Majhofer s. 403
   10. KRONIKA, s. 405
  • Zeszyt 5
   1. Synteza pierwiastków 110 i 111 P. Armbruster, S. Hofmann, A. Sobiczewski s. 431
   2. Całkowite odbicie zewnętrzne promieni X: nowe zastosowania J. Braziewicz s. 453
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Katedra Historii Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego B. Średniawa s. 479
   4. ROZMOWY: Nie cierpiałem szkoły średniej. Rozmowa z K. G. Wilsonem s. 485
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOłACH WYŻSZYCH: Fizyczne laboratorium mikrokomputerowe H. Szydłowski s. 497
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Magnetyzmu - ICM'94; XXXI Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej E. Jędryka; P. Garbaczewski, M. Wolf s. 515
   7. RECENZJE: M. White, J. Gribbin: Stephen Hawking. Życie i nauka; I. Stewart: Czy Bóg gra w kości? - Nowa matematyka chaosu rec. B. Jancewicz; J. Zagrodziński s. 523
   8. KRONIKA s. 527
  • Zeszyt 6
   1. Jak energia zamienia się w materię R. Sosnowski s. 547
   2. Oddziaływanie skrajnie intensywnego światła laserowego z materią tłum. C.J. Joshi, P.B. Corkum, RÓŻNE
   3. Rozwój nauk przyrodniczych w naszym stuleciu tłum. V.F. Weisskopf, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. Fizyka w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie A. Hrynkiewicz, ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH s. 591
   5. Fizyczna treść przekształceń kinematycznych J. Czerniawski, NOWOŚCI NAUKOWE s. 607
   6. Kondensacja Bosego-Einsteina J. Mostowski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 617
   7. - V Konferencja Metod Chronologii Bezwzględnej M.F. Pazdur s. 627
   8. - XI Międzynarodowa Konferencja Wzrostu Kryształów w Hadze W. Polak s. 629
   9. RECENZJE
   10. A. Hennel, W. Szuszkiewicz: Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego rec. W. Gawlik, A. Szytuła s. 631
   11. Odpowiedź autora na recenzję H. Gurgul s. 634
   12. Odpowiedź opiniodawcy Wydawnictwa K. Badziąg s. 636
   13. KRONIKA, ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 46 1995, s. 637
 7. Tom 47, rocznik 1996
  • Zeszyt 1
   1. Molekularny mechanizm początkowego etapu fotosyntezy S. Krawczyk s. 3
   2. Spektroskopia neutronów powolnych i wielki atlas świata fizycznego tłum. B.N. Brockhouse, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   3. Wspomnienie o Profesorze Janie Rzewuskim 1916 - 1994 A. Borowiec, J. Łopuszański, A. Pękalski, DYDAKTYKA FIZYKI s. 65
   4. Dlaczego kiepsko uczymy fizyki - czy fizyka gastronomiczna może pomóc? Ł.A. Turski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 73
   5. - XXXIII Zjazd Fizyków Polskich we Wrocławiu M. Giller s. 79
   6. - Wiosenna Szkoła Akustooptyki i jej Zastosowań S. Zachara s. 88
   7. RECENZJE
   8. F. Ratajczyk: Optyka ośrodków anizotropowych rec. J. Kędzierski s. 89
   9. KRONIKA, s. 91
  • Zeszyt 2
   1. Zastosowania metod fototermicznych w badaniach fotosyntezy D. Frąckowiak, I. Hanyż s. 111
   2. Początki rozwoju badań nad rozpraszaniem neutronów tłum. C.G. Shull, RÓŻNE
   3. O nagrodach Nobla z fizyki i chemii - niekonwencjonalnie J. Hurwic, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 141
   4. Metody jądrowe w badaniach skondensowanej fazy materii A.Z. Hrynkiewicz, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 157
   5. - XVIII Kazimierzowska Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Ames Z. Ajduk, J. Kalinowski s. 185
   6. - Światowy Kongres Towarzystw Fizycznych I. Strzałkowski s. 187
   7. - II Ogólnopolska Sesja Naukowa ,,Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40'' T. Durakiewicz s. 189
   8. RECENZJE
   9. P. Artymowicz: Astrofizyka układów planetarnych rec. M. Różyczka s. 191
   10. KRONIKA, s. 195
  • Zeszyt 3
   1. Wnioskowanie bayesowskie i metoda maksymalnej entropii w naukach przyrodniczych L. Dobrzyński, RÓŻNE s. 215
   2. Granty KBN z fizyki - VIII i IX konkurs s. 263
   3. Czasopisma fizyczne w sieci M. Łukaszewski, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 275
   4. Jan Andrzej Czubek 1935 - 1995 A. Budzanowski, U. Woźnicka s. 279
   5. Moje wspomnienia o niektórych fizykach wrocławskich z pierwszych lat po wojnie J. Łopuszański, DYDAKTYKA FIZYKI s. 285
   6. Europejski Program Wymiany Studentów Fizyki I. Sosnowska, RECENZJE s. 291
   7. H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe: Granice chaosu. Fraktale rec. M. Wolf s. 297
   8. KRONIKA, s. 301
  • Zeszyt 4
   1. Droga do nowych jąder str. 319 R. Broda
   2. Teoria kwantowa: wciąż zwariowana po tylu latach tłum. D. Greenberger, A. Zeilinger, RÓŻNE
   3. Znaczenie Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej dla polskiej nauki A.Z. Hrynkiewicz, J.A. Janik, R. Sosnowski, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 355
   4. Jubileusz fizyki na Hożej A. Hrynkiewicz, J.Y. Ostrowski s. 375
   5. Georg Wulff 1863 - 1925 M. Suffczyński, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 383
   6. - Konferencja nt. dynamiki nieliniowej, systemów chaotycznych i złożonych w Zakopanem R. Żelazny s. 391
   7. RECENZJE
   8. E. Skrzypczak, Z. Szefliński: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, wyd. I rec. A. Bałanda s. 395
   9. J.R. Taylor: Wstęp do analizy błędu pomiarowego rec. L. Dobaczewski s. 397
   10. B.F. Schutz: Wstęp do ogólnej teorii względności rec. L.M. Sokołowski s. 398
   11. LISTY DO REDAKCJI
   12. - Pugwash Ł.A. Turski s. 405
   13. KRONIKA, s. 407
  • Zeszyt 5
   1. Neutrino: od demona do cząstki F. Reines, tłum. H. Białkowska s. 423
   2. RÓŻNE: Max von Laue w Poznaniu A. B. Więckowski s. 447
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Z dziejów Instytutu Badań Jądrowych: Wczesne lata fizyki w IBJ - lata świetności Z. Wilhelmi s. 453
   4. ROZMOWY: Nie tylko o fizyce. Rozmowa z Aleksandrem Łempickim s. 463
   5. NOWOŚCI NAUKOWE: Odkrycie pierwiastka 112 A. Sobiczewski s. 495
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XXXII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej; Przedszkole Fizyki Teoretycznej; VI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów Matematyczno-Przyrodniczych; Letnia szkoła fotosyntezy Z. Petru; B. Szczerbińska; K. Ernst; I. Hanyż s. 501
   7. RECENZJE: R. Penrose: Nowy umysł cesarza - O komputerach, umyśle i prawach fizyki; M. Kaku: Hiperprzestrzeń. Naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar; S. M. Ulam: przygody matematyka rec. Ł. A. Turski; J. Kowalski-Glikman; Z. Białynicka-Birula s. 505
   8. LISTY DO REDAKCJI: Fizyka w USB J. Sułocki, J. E. Dmochowski, A. Hrynkiewicz s. 513
   9. KRONIKA s. 515
  • Zeszyt 6
   1. Analogon atomu wodoru i ujemnego jonu wodoru w półprzewodnikowych studniach kwantowych M. Grynberg s. 531
   2. Rozważania nad odkryciem leptonu tau tłum. M.L. Perl
   3. Rozpraszanie niesprężyste promieni X przez układy fazy skondensowanej tłum. E.D. Isaacs, P. Platzman, DYDAKTYKA FIZYKI
   4. Rydzyna - eksperymentalne gimnazjum imienia Sułkowskich - ośrodek badań J. Stankowski s. 591
   5. Planetarium w szkole podstawowej A. Owczarek, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 599
   6. - Quark Matter '96 H. Białkowska s. 603
   7. - XVIII Międzynarodowe Seminarium Fizyki Powierzchni A. Kiejna s. 605
   8. - 28. Konferencja EGAS H.Z. Wrembel s. 606
   9. - Historia i filozofia fizyki w nauczaniu - konferencja w Bratysławie Z. Gołąb-Meyer s. 608
   10. RECENZJE
   11. J. Sikorski: Prywatne życie Mikołaja Kopernika rec. T. Borawska s. 611
   12. LISTY DO REDAKCJI
   13. - Wypadek może zdarzyć się wszędzie W. Gawlik s. 615
   14. KRONIKA, ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 47 1996, s. 617
 8. Tom 48, rocznik 1997
  • Zeszyt 1
   1. Podwójny rozpad beta: laboratorium fizyki niestandardowej W.A. Kamiński, RÓŻNE s. 3
   2. Czy fizyk może nie być platonikiem? W. Kołos s. 31
   3. Granty KBN z fizyki: X i XI konkurs s. 43
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. Wspomnienie o Włodzimierzu Kołosie 1928-1996 L. Piela, DYDAKTYKA FIZYKI s. 53
   6. Historia Szkolnej Pracowni Przyrodniczej w Wilnie w 75. rocznicę powstania J.E. Dmochowski s. 57
   7. Lato z Helem '96 Z. Trybuła, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 71
   8. - XXVI Dni Aktynowców i Szkoła ,,Elektrony 5f w ciałach stałych'' W. Suski s. 75
   9. - XI Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych I. Strzałkowski, F. Krok s. 77
   10. - Konferencja GIREP-ICPE Z. Gołąb-Meyer s. 79
   11. RECENZJE
   12. A. Einstein: Zapiski autobiograficzne rec. A. Trautman s. 81
   13. R.G. Newton: Zrozumieć przyrodę rec. J. Mostowski s. 82
   14. LISTY DO REDAKCJI
   15. - Siła działająca na fluksoidy w nadprzewodniku A. Zastawny s. 85
   16. KRONIKA, s. 87
  • Zeszyt 2
   1. Sonoluminescencja: piekło w bąbelku S. Kryszewski s. 103
   2. O masach i sprężynach: fizyka półprzewodników o czystym składzie izotopowym tłum. T. Ruf, M. Cardona, H.D. Fuchs, RÓŻNE
   3. Katedra Biofizyki UW a rozwój biologii molekularnej D. Shugar s. 139
   4. O stanie fizyki tłum. M. Apostol, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. Aspekty filozoficzne w twórczości naukowej Włodzimierza Kołosa J.A. Janik s. 151
   6. Nevill Francis Mott 1905 - 1996 T. Dietl, NOWOŚCI NAUKOWE s. 159
   7. Azotki: nowa klasa półprzewodników dla optoelektroniki w zakresie światła niebieskiego T. Suski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 165
   8. - Największa konferencja fizyki cząstek w Warszawie K. Rybicki s. 171
   9. - Localization '96 K.I. Wysokiński s. 173
   10. RECENZJE
   11. Quang Ho-Kim, Narendra Kumar, Chi-Sing Lam: Zaproszenie do fizyki współczesnej rec. I. Białynicki-Birula s. 177
   12. I. Nowikow: Czarne dziury i Wszechświat rec. K. Maślanka s. 182
   13. KRONIKA, s. 185
  • Zeszyt 3
   1. Krzem porowaty: od luminescencji do diody świecącej tłum. R.T. Collins, P.M. Fauchet, M.A. Tischler, RÓŻNE
   2. O układzie SI i symbolach J.M. Massalski s. 227
   3. Dostęp kobiet do nauk ścisłych H. Białkowska s. 235
   4. Fizycy w finansach tłum. J.M. Pimbley, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. Roman Smoluchowski 1910 - 1996 M. Suffczyński s. 257
   6. Stulecie utworzenia Katedry Geofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim U. Woźnicka, ROZMOWY s. 265
   7. Praca musi fascynować Rozmowa z Georgiem Bednorzem NOWOŚCI NAUKOWE s. 271
   8. Czyżby nowa fizyka poza modelem standardowym? J.A. Zakrzewski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 275
   9. - X Konferencja EPS ,,Trends in Physics'' 281 H. Wrembel, I. Strzałkowski, W. Doborzyńska-Głazek
   10. - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie J. Jarzyna, U. Woźnicka s. 284
   11. - XXXIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej J. Kowalski-Glikman s. 287
   12. RECENZJE
   13. M. White, J. Gribbin: Einstein - życie nauką rec. J. Kowalski-Glikman s. 289
   14. L. Lederman, D. Teresi: Boska cząstka. Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie? rec. H. Białkowska, KRONIKA, s. 291
  • Zeszyt 4
   1. Zjawisko Pomeranczuka tłum. R.C. Richardson
   2. Kondensacja Bosego-Einsteina tłum. C. Townsend, W. Ketterle, S. Stringari, RÓŻNE
   3. Stypendia FNP '97 M.W. Grabski s. 351
   4. Dziennik noblowskiego gościa tłum. N.D. Mermin
   5. Zgromadzenie Ogólne IUPAP 1996 J. Werle s. 365
   6. Charpak i Garwin o energii jądrowej i rozbrojeniu J. Gronkowski, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 369
   7. Jerzy Wdowczyk 1935 - 1996 M. Giller s. 373
   8. Odkrycie nadprzewodnictwa tłum. J. de Nobel, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. - Modelowanie i dynamika cząsteczek biologicznych zawierających jony metali W. Nowak s. 387
   10. RECENZJE
   11. M. Cyrot, D. Pavuna: Wstęp do nadprzewodnictwa. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe rec. A. Kołodziejczyk s. 389
   12. H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe: Granice chaosu. Fraktale, t. 2 rec. M. Wolf s. 392
   13. H.Y. McSween, Jr.: Od gwiezdnego pyłu do planet rec. K. Ziołkowski s. 395
   14. LISTY DO REDAKCJI
   15. - Bałamutny film o Marii i Piotrze Curie J. Hurwic s. 397
   16. KRONIKA, s. 399
  • Zeszyt 5
   1. Ciecz Luttingera w teorii i doświadczeniu K. Byczuk s. 415
   2. Niezwykłe fazy ciekłego 3He D. M. Lee, tłum. M. Załuska-Kotur s. 435
   3. RÓŻNE: Sherlock Holmes bada paradoks EPR C. Jack, tłum. Z. Ajduk s. 483
   4. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Seminarium Fizyki i Chemii Atmosfery NILU'97 H. Z. Wrembel s. 495
   5. RECENZJE: H. Ibach, H. Luth: Fizyka ciała stałego; H. Haken, H. C. Wolf: Atomy i kwanty. wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej rec. M. Załużny; A. Raczyński s. 499
   6. LISTY DO REDAKCJI: Apel do fizyków w Polsce E. Kapuścik s. 507
   7. KRONIKAs. 509
  • Zeszyt 6
   1. Tom 48, rocznik 1997
   2. Zeszyt 6
   3. Odkrywanie fullerenów tłum. R.E. Smalley
   4. Jak ciała pękają tłum. M. Marder, J. Fineberg
   5. Rozkłady Levy'ego tłum. C. Tsallis, RÓŻNE
   6. Problemy finansowania nauki w Polsce w świetle dwóch kadencji KBN A.Z. Hrynkiewicz, DYDAKTYKA FIZYKI s. 565
   7. Niektóre doświadczenia myślowe w uzasadnianiu relacji nieoznaczoności H. Piersa, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 589
   8. - Highly Conducting Materials for Molecular Electronics ISME '97 R. Świetlik s. 593
   9. - Japońsko-Polskie Sympozjum Półprzewodników Półmagnetycznych T. Story s. 595
   10. RECENZJE
   11. J.M. Żurada, M. Barski, W. Jędruch: Sztuczne sieci neuronowe rec. S. Jankowski s. 597
   12. KRONIKA, ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 48 1997, s. 603
 9. Tom 49, rocznik 1998
  • Zeszyt 1
   1. Kropki kwantowe Lucjan Jacak, Arkadiusz Wójs s. 1
   2. Nadciekłość 3He: odkrycie i zrozumienie tłum. Douglas D. Osheroff
   3. Nowy sprawdzian Modelu Standardowego tłum. David Hitlin
   4. Granty KBN z fizyki: XII i XIII konkurs s. 42
   5. - Dokładne metody pomiaru temperatury Anna Szmyrka-Grzebyk s. 48
   6. D. Stauffer, H.E. Stanley: Od Newtona do Mandelbrota. Wstęp do fizyki teoretycznej rec. Marek Wolf s. 49
   7. - O szkodliwości pojęcia nieskończoności Adam Walanus s. 51
  • Zeszyt 2
   1. Poszukiwania nowego metalu w pechblendzie Maria Skłodowska-Curie s. 63
   2. Maria Skłodowska-Curie 1867-1934 Jerzy Pniewski s. 69
   3. Sylwetka naukowa Marii Skłodowskiej-Curie Józef Hurwic s. 71
   4. Jak odkrycie promieniotwórczości otworzyło bramy do poznania fizycznego mikroświata Józef Werle, RÓŻNE s. 74
   5. Krytyka naukowa wobec hermetyczności badań Tomasz Dietl s. 90
   6. Wybrane zagadnienia teorii liczb w fizyce Andrzej B. Więckowski, Grzegorz Spichał s. 93
   7. Laser atomowy: poradnik dla początkujących tłum. Daniel Kleppner, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. - XXXIV Zjazd Fizyków Polskich w Katowicach Wiktor Zipper s. 106
   9. - Quantum Optics IV Ryszard Tanaś s. 109
   10. - Sympozjum Maksa Borna Arkadiusz Jadczyk s. 110
   11. RECENZJE
   12. David L. Goodstein, Judith R. Goodstein: Zaginiony wykład Feynmana. Ruch planet wokół Słońca rec. Iwo Białynicki-Birula s. 111
   13. PTF: Komisje, Składki, Oddział Słupski, Oddział Toruński; Dofinansowanie z KBN; Nominacje profesorskie; Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie; Nagroda Jabłońskiego; Superpomiar częstości optycznej; FNP pomaga bibliotekom; Europejskie czasopismo fizyczne; Joaquin M. Luttinger 1924-1997; Aleksander Zawadzki 1918-1997 KRONIKA s. 113
  • Zeszyt 3
   1. Wzmacniacze energii Andrzej Zastawny s. 121
   2. Teoria grawitacji i kosmologia Michał Heller s. 131
   3. Problem neutrin słonecznych tłum. Rudolf L. Mossbauer
   4. Planety poza Układem Słonecznym tłum. William Cochran
   5. Lasery na kropkach kwantowych tłum. Karl Eberl, DYDAKTYKA FIZYKI
   6. O popularyzacji fizyki Jacek Turnau, NOWOŚCI NAUKOWE s. 158
   7. Trojańskie paczki falowe Zofia Białynicka-Birula, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 164
   8. - Konferencja i Szkoły Krystalografii w Wiśle Danuta Stróż s. 168
   9. - "Gauge Theories of Gravitation" Wojciech Kopczyński s. 169
   10. - Sympozjum AIG-2 Stanisław Hałas s. 169
   11. RECENZJE
   12. Michael Faraday: Dzieje świecy rec. Jacek Turnau s. 170
   13. LISTY DO REDAKCJI
   14. - Jeszcze o Romanie Smoluchowskim Stanisław Surma s. 171
   15. PTF: Porozumienie o współpracy między PTCh i PTF, Nagroda Smoluchowskiego-Warburga, Liczba członków PTF i prenumeratorów Nominacje profesorskie; EPS; Nagroda im. Steinhausa; Seminarium ku czci prof. Ryszarda Męclewskiego; Nagroda ICO; Przyszły dyrektor generalny CERN-u, Stowarzyszenie Azjatycko-Pacyficznych Towarzystw Fizycznych; Stypendia FNP dla najlepszych młodych; Polskie nazwy pierwiastków superciężkich; Neutrina w Ardenach; Kaskadowe lasery półprzewodnikowe; Pierwsi pacjenci w GSI; Małe dziurki przepuszczają dużo światła; Słoneczny piec w PSI; Fizyka transportu i ruchu kołowego; Krakowski Jarmark Doświadczeń Pokazowych; Informator toruński; A.S. Borowik-Romanow 1920-1997; Apolonia Wrzesińska 1910-1997 KRONIKA s. 172
  • Zeszyt 4
   1. Ultrakrótkie impulsy laserowe Czesław Radzewicz, Piotr Wiewiór, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 181
   2. Droga życiowa Aleksandra Jabłońskiego Stanisław Dembiński, DYDAKTYKA FIZYKI s. 214
   3. Doświadczenie Francka i Hertza: 85 lat później Wacław Świątkowski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 221
   4. - Skaningowa Spektroskopia Próbkująca i Metody Pokrewne Jerzy Raułuszkiewicz s. 226
   5. RECENZJE
   6. Kacper Zalewski: Wykłady z nierelatywistycznej mechaniki kwantowej rec. Jerzy Kamiński s. 227
   7. PTF: Oddział Gdański Nominacje profesorskie; Odnowienie dyplomu doktorskiego Profesora Bronisława Średniawy, Wystąpienie Bronisława Średniawy; CERN; Nagroda Wolfa 1998; Medale Nielsa Bohra; Anglik prezesem DPG; Fizyk ministrem edukacji i nauki w Indiach; Fizyk dyrektorem laboratorium kryminologicznego FBI; Detektor neutrin słonecznych w Korei Południowej; Co będzie z budową ITER-u; Nowe ośrodki nanotechnologii w Niemczech; Plazma i mamut, Zapotrzebowanie na bioczujniki; Słownik bibliograficzny Poggendorffa; 50-lecie MPG na znaczku; Katalog źródeł historycznych w Internecie; Masaru Ibuka 1908 - 1997; Stulecie urodzin Szilarda KRONIKA, KALENDARZ IMPREZ s. 230
  • Zeszyt 5
   1. Półwzględność w półprzewodnikach Włodzimierz Zawadzki s. 237
   2. Nuklidy dalekie od ścieżki trwałości beta Jan Żylicz s. 247
   3. Szczypczyki i klucze optyczne Miles Padgett, Les Allen, tłum. Hanna Rostkowska-Kowalczyk s. 254
   4. Sztuka pomiaru stanów kwantowych Matthias Freyberger, Patrick Bardroff, Clemens Leichtle, Guenter Schrade, Wolfgang Schleich, tłum. Konrad Banaszek s. 260
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Od odkrycia polonu i radu do wyjaśnienia rozgałęzionego rozpadu potasu-40 Stanisław Hałas s. 268
   6. NOWE URZĄDZENIA I METODY DOŚWIADCZALNE: Skaningowy mikroskop optyczny bliskiego pola Marta Aleszkiewicz s. 274
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Fizyka u progu trzeciego tysiąclecia Katarzyna Chałasińska-Macukow s. 283
   8. RECENZJE: Susan Quinn: Życie Marii Curie rec. Józef Hurwic s. 287
   9. LISTY DO REDAKCJI: Cytujmy Acta Physica Polonica Andrzej Białas s. 288
   10. KRONIKA: PTF: Oddział Wrocławski, Liczba członków PTF i prenumeratorów PF; Nominacje profesorskie; Nowi członkowie PAN; Nagroda Smoluchowskiego-Warburga dla Białasa; Nagroda Crafoorda; Niemieckie medale; Medal Diraca; Nagroda Hewletta-Packarda; Komitet Nauki NATO; Pułapka w Krakowie; Kondensacja Bosego-Einsteina w wodorze; XXIX Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Jądrowe reaktory mocy; Czujniki oceniają smak; 50 lat Physics Today; Manuskrypty Galileusza w Internecie; Biblioteki przeciw zachłannym wydawcom; Józef Werle (1923 - 1998) s. 289
   11. KALENDARZ IMPREZ s. 296
   12. NOWE KSIĄŻKI s. 296
  • Zeszyt 6
   1. Doświadczalne badania zderzeń elektron-atom sto lat po odkryciu elektronu Stanisław Chwirot, Dariusz Dyl s. 297
   2. Laserowe chłodzenie i pułapkowanie atomów obojętnych tłum. William D. Phillips, NOWOŚCI NAUKOWE
   3. Kolor rusza w pole tłum. Frank Wilczek, NOWE URZĄDZENIA I METODY DOŚWIADCZALNE
   4. Krakowska pułapka magnetooptyczna Jerzy Zachorowski, Tadeusz Pałasz, Wojciech Gawlik, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 338
   5. - V Polska Konferencja Wzrostu Kryształów Dorota Pawlak s. 344
   6. - I Europejska Konferencja "Od skali Plancka do skali elektrosłabej" w Kazimierzu Dolnym Zygmunt Ajduk, Jan Kalinowski, Stefan Pokorski s. 345
   7. - Oddziaływania foton-foton i foton-proton Barbara Badełek, Krzysztof Doroba, Maria Krawczyk, Bogdan Muryn s. 346
   8. RECENZJE
   9. Paul Suppan: Chemia i światło rec. Aleksander Balter s. 347
   10. KRONIKA s. 348
   11. Nagroda im. Aleksandra Jabłońskiego; Nagroda Boltzmanna; Rotblat uhonorowany; Fizyk ministrem edukacji w Japonii; Stulecie urodzin Infelda; Francuska strategia kształcenia w naukach ścisłych; Neutrina mają niezerową masę!; Polowanie na antymaterię i ciemną materię; A jednak się ociepla; Konkursy na Stypendium Naukowe i Letnie Warsztaty w INTiBS; Medal dla Kwarków; Jarmark Fizyczny w Krakowie; Komputerowa sieć bezprzewodowa; Elektroniczne Muzeum Noblowskie; Czy AIP straci tłumaczenia czasopism rosyjskich?; łączy się z
   12. KALENDARZ IMPREZ, NOWE KSIĄŻKI, SPIS TREŚCI TOMU 49 1998, s. 354
 10. Tom 50, rocznik 1999
  • Zeszyt 1
   1. Manipulowanie atomami za pomocą fotonów tłum. Claude N. Cohen-Tannoudji
   2. Fundacja Alfreda Jurzykowskiego Jerzy Krzywicki, Adam Sobiczewski, Aleksander Wolszczan s. 20
   3. Realizacja badań naukowych w warunkach samofinansowania na przykładzie VIGO-System Sp. z o.o. Mirosław Grudzień s. 24
   4. Mojżesz Doliny Krzemowej tłum. Michael Riordan, Lillian Hoddeson
   5. - XI Sympozjum im. Maksa Borna Andrzej Pękalski s. 43
   6. - X Międzynarodowa Szkoła Wzrostu Kryształów Dorota Pawlak s. 44
   7. Roger Penrose: Makroświat, mikroświat i ludzki umysł rec. Piotr Garbaczewski s. 45
   8. PTF: Zmiana w Zarządzie Głównym, PTF wobec projektów reformy systemu edukacji, Oddział Białostocki, Oddział Poznański; Nominacje profesorskie; Nagrody FNP; Nagroda Nobla z fizyki; Nagroda Nobla z chemii; 50 lat optyki stosowanej; Nowe źródło spójnego promieniowania; Projekt Rubbii nowego napędu rakiet; Petawatt; Faraday kontra komórki; Piknik Naukowy w Warszawie po raz drugi
  • Zeszyt 2
   1. Wspomnienia Bieżące informacje o Polskiej Akademii Umiejętności Społeczne i ekonomiczne aspekty związku nauki z nauczaniem Granty KBN z fizyki: XIV i XV konkurs WSPOMNIENIA - ROCZNICE, Jan Rzewuski, RÓŻNE, Andrzej Hrynkiewicz, Adam Sobiczewski, Jan Mostowski s. 57
   2. II Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki - Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne - ION '98 - The Jabłoński Centennial Conference on Luminescence and Photophysics
   3. Donald Goldsmith: Największa pomyłka Einsteina? Stała kosmologiczna i inne niewiadome w fizyce Wszechświata rec. - Krakowski Jarmark Fizyczny PTF: Medal Smoluchowskiego, Nagrody PTF,
   4. Oddział Szczeciński; Nominacje profesorskie; Andrzej Hrynkiewicz doktorem h.c. UMCS; Uhonorowanie polskich fizyków; Spotkanie dziekanów wydziałów fizyki i dyrektorów instytutów fizyki; ECT*; II Festiwal Nauki w Warszawie; Spór o prawa do zaginionego wykładu; Cecylia Wesołowska 1920 - 1998; Fryderyk Reines 1918 - 1998 DYDAKTYKA FIZYKI, Andrzej Zięba, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI, Zbigniew Kletowski, Janusz M. Zinkiewicz, Marek Sowa, Wiesław Nowak, RECENZJE, Leszek M. Sokołowski, LISTY DO REDAKCJI, Józef K. Mościcki, KRONIKA, KALENDARZ IMPREZ,
   5. NOWE KSIĄŻKI s. 92
  • Zeszyt 3
   1. Manipulowanie cząstkami obojętnymi tłum. Steven Chu
   2. Quo vadis, metrologio? tłum. Dieter Kind, Terry Quinn
   3. Seminaria z fizyki teoretycznej Wrocław-Lipsk 1973-88. Sympozja Maksa Borna 1991- Zygmunt Galasiewicz s. 145
   4. W Duisburgu o przyszłości nauczania fizyki Henryk Z. Wrembel s. 148
   5. - Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych Danuta Bauman s. 151
   6. - GIREP '98 Zofia Gołąb-Meyer s. 152
   7. - XII Sympozjum Maksa Borna Bernard Jancewicz s. 153
   8. Andrzej A. Czerwiński: Energia jądrowa i promieniotwórczość rec. Mieczysław Budzyński s. 155
   9. Odpowiedź autora książki na recenzję M. Budzyńskiego s. 157
   10. - Adam Dziewoński: laureat Nagrody Crafoorda 1998 Marek Grad s. 161
   11. PTF: Oddział Katowicki, Oddział Kielecki; Międzynarodowa Komisja Optyczna; Nagroda Wolfa za kwazikryształy; Medal Maksa Plancka; Polskie Towarzystwo Rozpraszania Neutronów; Izrael członkiem stowarzyszonym ESFR; Doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej dla Mojsieja I. Kaganowa; Stypendia krajowe FNP dla najlepszych młodych badaczy; W Niemczech więcej funduszy na naukę; We Francji obcinanie budżetów wielkich urządzeń; Biografie Heisenberga i Einsteina w Internecie; Granular Matter; Siergiej W. Wonsowski 1910 - 1998; Piotr Modrak 1939 - 1999; Stanisław Mrozowski 1902 - 1999
  • Zeszyt 4
   1. Z pogranicza fizyki cząstek i fizyki statystycznej Kacper Zalewski s. 169
   2. Efekty relatywistyczne w chemii Sławomir Siekierski s. 175
   3. Dyktat stałych Przyrody Andrzej Hrynkiewicz s. 182
   4. Dzieło Wolfganga Paula: jego znaczenie dzisiaj i w przyszłości tłum. Peter E. Toschek
   5. Uwagi o podstawach dydaktyki fizyki Jerzy Warczewski s. 194
   6. Postęp w syntezie najcięższych jąder Adam Sobiczewski s. 204
   7. - Szkoła i Sympozjum Akustooptyki Stanisław Zachara s. 208
   8. - SGS '98 Jacek Szuber s. 208
   9. - Dielectric and Related Phenomena '98 Elżbieta Targosz-Wrona s. 209
   10. James Reston Jr.: Galileusz rec. Andrzej Krasiński s. 211
   11. Andrzej Oleś: Metody doświadczalne fizyki ciała stałego rec. Jerzy Warczewski s. 213
   12. G.L. Baker, J.P. Gollub: Wstęp do dynamiki układów chaotycznych rec. Karol Życzkowski s. 214
   13. Robert Greenler: Tęcze, glorie i halo, czyli niezwykłe zjawiska optyczne w atmosferze rec. Ryszard Balcer s. 215
  • Zeszyt 5
   1. Plazma kwarkowo-gluonowa Stanisław Mrówczyński s. 225
   2. Elektroencefalogram i przybliżenia adaptacyjne Piotr J. Durka s. 234
   3. Szyby samochodowe niewidoczne, póki całe John Broadshaw, tłum. Andrzej Majhofer s. 241
   4. RÓŻNE: O błędach fizyków Pierre-Gilles de Gennes, tłum. Jerzy Gronkowski s. 248
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Leopold Infeld, jakim go pamiętam Ryszard Gajewski s. 259
   6. NOWOŚCI NAUKOWE: Synteza nowych pierwiastków w Berkeley Adam Sobiczewski s. 264
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Ogólnopolskie Seminarium Rozpraszania Neutronów; "Od kosmologii do kwantowej grawitacji" Andrzej Czachor, Andrzej Szytuła; Marek Demiański s. 267
   8. RECENZJE: Edmond de Hoffmann, Jean Charette, Vincent Stroobant: Spektrometria mas; J.J. Binney, N.J. Dowrick, A.J. Fisher, M.E.J. Newman: Zjawiska krytyczne. Wstęp do teorii grupy renormalizacji; Brian G. Wybourne: Physics as a Journey; Steven Weinberg: Teoria pól kwantowych, t. 1. Podstawy rec. Stanisław Hałas; Łukasz A. Turski; Jan Mostowski; Jerzy Lukierski s. 268
   9. LISTY DO REDAKCJI: Spór dotyczący początku XXI wieku Jan Stankowski s. 274
   10. KRONIKA: PTF: Oddział Krakowski, Oddział Lubelski, Oddział Rzeszowski; Nominacje profesorskie; Medal Maxa Borna; Subsydia FNP dla uczonych; Doktorat h.c. Czesława Lewy; Józef Hurwic w Krakowie; Soros kończy pomoc dla naukowców i nauczycieli rosyjskich; Migracja plutonu; Protest recenzenta; Ilu mamy krewnych?; Ernst Ising (1900 - 1998); Jan Grębski (1911 - 1999); Alex Hubert (1938 - 1999); Gerhard Herzberg (1904 - 1999) s. 276
   11. KALENDARZ IMPREZ s. 283
   12. NOWE KSIĄŻKI s. 284
  • Zeszyt 6
   1. Z dawniejszych zeszytów
   2. Lasery niebieskie Jacek M. Baranowski s. 292
   3. Niezwykłe własności kwazikryształów Piotr Jeleń s. 297
   4. Rola nieporządku i oddziaływań w dwuwymiarowym gazie elektronowym w silnych polach magnetycznych tłum. Daniel C. Tsui
   5. Duch elektroniki, czyli zawiła historia krzemu Maciej Suffczyński s. 313
   6. Rola pozaszkolnych pokazów z fizyki Małgorzata Klisowska s. 317
   7. - Hidden Symmetry '98 Małgorzata Sznajder s. 319
   8. - Quark Matter '99 Helena Białkowska s. 320
   9. - ICOLS '99 Jarosław Koperski s. 321
   10. Dieter W. Heermann: Podstawy symulacji komputerowych w fizyce rec. Lech Longa s. 323
   11. Frank E. Manuel: Portret Izaaka Newtona rec. Adam Strzałkowski s. 325
   12. Hermann Haken, Hans Christoph Wolf: Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej rec. Aleksander Balter s. 327
   13. - Galileusz Jarosław Włodarczyk s. 328
   14. - Odpowiedź autora recenzji Andrzej Krasiński s. 328
   15. - Na temat początku naszego wieku Bernard Jancewicz s. 329
   16. Zeszyt dodatkowy : Materiały XXXV Zjazdu Fizyków Polskich Białystok, 20-23 Września 1999 r. - część I