Główna Komisja Rewizyjna

Kadencja 2022-2025 

dr hab. Krzysztof Malarz, prof. AGH

        dr hab. Janusz Miśkiewicz, prof. UPWr.

        dr Piotr Rączka

        dr Natalia Targosz - Ślęczka

        prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki

.

.

Kadencja 2018-2021 

Zarząd

Przewodniczący: dr hab. Włodzimierz Salejda

Sekretarz: dr Natalia Targosz - Ślęczka

Członkowie:

mgr Ewa Kurek

dr Krzysztof Malarz

prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki