Konferencja LIP 2022

13ta międzynarodowa konferencja z cyklu Laser-light and Interactions with Particles (LIP) - Optical Particle Characterization follow-up! jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w Instytucie Fizyki PAN w dniach 21-26 sierpnia 2022 roku w Warszawie. 

Ze względu na możliwe ograniczenia w podróżowaniu tego lata, konferencja będzie miała charakter hybrydowy, łączący uczestnictwo osobiste i zdalne (poprzez wideokonferencję).

Zapraszamy na stronę http://www.lip-conference.org/ po więcej szczegółów i rejestrację!! 

Konferencja koncentruje się na oddziaływaniach pomiędzy wiązkami laserowymi a cząstkami, od teorii do praktyki, obejmując w szczególności następujące zagadnienia fundamentalne: 

 • metody charakteryzacji cząstek (interferometryczne, polarymetryczne, spektralne, rozproszeniowe...), 
 • rozpraszanie w bliskim i dalekim polu oraz czasowo-rozdzielcze (obliczenia, eksperymenty laboratoryjne...)
 •  plazmonika, inne rezonanse i kaustyki (sondowanie, wzmacnianie rozpraszania, modelowanie...) 
 • cząstki i agregaty o złożonym kształcie (morfologia, skład, funkcjonalizacja...) 
 • wielokrotne rozpraszanie i ośrodki mętne (gęste, turbulentne,...)
 • mechaniczne efekty światła (manipulacja cząsteczkami, pomiar siły, pęseta optyczna...) 
 • opisy wiązek laserowych (mile widziany jest również wkład w postaci wiązek akustycznych i kwantowych). 
jak również zastosowania: 
 • charakterystyka przepływów dwu- i wielofazowych ( spalanie, rozpylanie, przepływ pęcherzykowy...), 
 • aerozole i nauki atmosferyczne (nukleacja, transport, charakterystyka...),
 • fizyka plazmy i materii miękkiej (nanokrystality, kryształy coulombowskie, koloidy, zawiesiny, agregacja, ...),
 • biomedyczna inżynieria optyczna (manipulacja komórkami i ich właściwości, mikroreologia...),
 • teledetekcja i komunikacja w otwartej przestrzeni (holografia, lidar, turbulencja...).

.

.