Kontakt

Polskie Towarzystwo Fizyczne
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
Polska


REGON: 000809167
NIP:
 526-23-85-038
KRS:
 0000051642
Email: biuro@ptf.net.pl
Telefon: +48 22 553 28 56


Konto składkowe (indywidualne wpłaty członkowskie):           
50 1030 0019 0109 8533 0003 8362 

Konto główne (nieskładkowe), na które można wpłacać darowizny na rzecz PTF:
74 1030 0019 0109 8530 0046 3033
Biuro ZG PTF:
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
Polska
pokój 4.56 (IV piętro)

Godziny otwarcia:
pon. 11.00 - 16.00, 
śr. 11.00 - 17.00,
pt. 11.00 - 18.00.